EconBox – prima căsuță poștală inteligentă
Cel mai modern și inovativ concept din sfera administrației publice, acum și la  DGASPC Sector 4!

 

Fără drumuri la ghișeu, fără timp pierdut la cozi, fără nervi și efort, nu sunt doar simple declarații sau intenții, ci sunt lucruri care  contează cu adevărat în relația cu cetățeanul și care au determinat multe dintre schimbările produse în ultimii ani, la nivelul administrației Sectorului 4.

Acum, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 mai face un pas important în relația cu beneficiarii săi: implementarea celui mai modern și inovativ concept aplicat în sfera administrației publice! Este vorba despre EConBox, prima căsuță poștală inteligentă din România!

Două astfel de căsuțe poștale inteligente au fost deja montate la intrarea principală în Grand Arena Mall, pe Bulevardul Metalurgiei nr. 12-18, urmând să devină funcționale, în decursul acestei săptămâni.

Ce înseamnă mai exact acest nou sistem și cum va ușura el viața beneficiarilor DGASPC Sector 4?

EConBox este cel mai simplu mod de a depune/ridica documente.

Este un serviciu “tastezi” și “ridici/depui”, care conectează cetățenii și instituțiile, fără a mai merge la ghișeu sau a mai sta la coadă, pe modelul atât de popularelor easybox-uri.

Utilizarea acestor căsuțe poștale inteligente este una extrem de simplă, fiind necesară doar urmarea pașilor indicați mai jos:

PASUL 1

Cetățeanul accesează portalul instituției www.econfirmare.dgaspc4.ro, selectează opțiunea ADAUGĂ SOLICITARE și alege tipul documentului pe care dorește să îl depună prin EConBox. Totodată, cetățeanul poate opta ca documentele eliberate să poată fi RIDICATE tot prin EConBox.

PASUL 2

Cetățeanul vizualizează ce documente sau anexe trebuie pregătite, alege căsuța la care dorește să depună documentele și modalitatea prin care să primească răspunsul.


PASUL 3

Când sunt îndeplinite toate cerințele privind procedura pentru depunere, se va primi un email de confirmare ce conține codul PIN, împreună cu codul QR pentru depunerea documentelor.

PASUL 4

După primirea confirmării prin email a codului PIN și a codului QR, cetățeanul are la dispoziție 24 de ore să depună în EConBox documentele pregătite.

El se prezintă la locatia EConBox-ului selectat de pe raza sectorului 4, tastează codul PIN sau scanează QR Code-ul și o căsuță se va deschide automat.

Se introduc documentele în căsuța respectivă, iar în momentul în care se închide ușa, se realizează automat înregistrarea solicitării cu un număr în registratură din partea instituției.

PASUL 5

Un funcționar public din partea instituției va ridica din EConBox documentele depuse și le va repartiza departamentelor sau serviciilor responsabile cu soluționarea acestora.

PASUL 6

În momentul în care solicitarea cetățeanului este finalizată, un funcționar va depune în EConBox  documentele   eliberate,  iar   în  momentul   în   care   se  închide   ușa căsuței, cetățeanul va primi un email care îl înștiințează că poate să își ridice documentele de la EConBox-ul selectat, în termen de 48 de ore. 


INFORMARE

  

privind Programul Operaţional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate - P.O.A.D. 2019-2021 

 

            Conform graficului de livrare şi distribuire a pachetelor cu produse de igienă aferente programului P.O.A.D. 2019-2021, derularea acestuia (tranșa VI –alimente) se va desfăşura începând cu data de 15.05.2023.

            Menţionăm că distribuirea pachetelor cu produse alimentare, se va face în conformitate cu OUG/84/2020 după cum urmează:

            -  Categoriile de persoane cele mai defavorizate care beneficiază de ajutoare alimentare, în caz de deprivare alimentară constând în lipsa alimentelor de bază, şi/sau asistenţă materială de bază, în caz de precaritate materială constând în lipsa produselor de igienă, acordate în cadrul POAD, şi care au calitatea de destinatari finali sunt:

    a) familiile şi persoanele singure cărora le este stabilit, prin dispoziţie scrisă a primarului, dreptul la un venit minim garantat acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;

    b) familiile beneficiare de alocaţie pentru susţinerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

    c) persoanele/familiile aflate temporar în situaţii critice de viaţă, respectiv victime ale calamităţilor, persoane dependente, definite conform prezentei ordonanţe de urgenţă, şi în alte situaţii asemănătoare stabilite prin anchetele sociale şi care se află în situaţii deosebite de vulnerabilitate, precum şi persoanele care locuiesc în aşezările informale.

            - Persoanele care se încadrează în mai multe categorii dintre cele prevăzute la lit. a), b), c),  beneficiază de pachetele cu alimente şi produsele de igienă aferente unei singure categorii din care fac parte la data acordării ajutoarelor alimentare şi/sau asistenţei materiale de bază.

            - Pachetele de alimente şi produsele de igienă se ridică personal de către destinatarii finali prevăzuţi în OUG 84/2020, de la centrele de distribuire, stabilite de prefect prin ordin, la propunerea reprezentantului legal al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, pentru fiecare unitate/subdiviziune administrativ-teritorială în parte, în a cărei rază teritorială îşi au domiciliul, pe baza actului de identitate, sau se livrează la domiciliu, prin mijloacele stabilite de către prefect.

            - Prin excepţie de la prevederile alin. (1) ( OUG 84/2020), pentru persoanele nedeplasabile, la sesizarea unui membru al familiei sau a unei terţe persoane, prefectul sau reprezentantul acestuia asigură livrarea ajutoarelor la domiciliu sau la locuinţa declarată, cu sprijinul autorităţilor locale sau/şi al organizaţiilor neguvernamentale.

            -Ridicarea personală a ajutoarelor alimentare distribuite sub formă de pachete cu alimente, se face în baza prezentării actului de identitate valabil, verificării identităţii persoanei pe listă şi a semnării de primire a pachetului cu alimente,  de către destinatarii finali.

            - Pachetele de alimente se ridică personal de către destinatarii finali de la centrele de distribuire ale unităţilor administrativ-teritoriale în a căror rază teritorială îşi au domiciliul, pe baza actului de identitate.

            -Distribuirea pachetelor aferente Programului Operaţional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate - P.O.A.D. 2019-2021 constând în produse alimentare se face la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 din str. Șoldanului Nr.80

 

            Program de lucru :

 

            Luni, Marți, Miercuri, Joi, Vineri : orele 9.00 – 13.00

 

 

Căi de acces: Apărătorii Patriei

STB - Linii 102, 243

Metrou stația Apărătorii Patriei

 

Relații suplimentare se pot obține apelând 0372900789 sau la e-mail External link opens in new tab or windowcms@dgaspc4.ro.


 

INFORMARE

 

 

privind reluarea activității Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap 

 

Vă informăm că au fost finalizate demersurile pentru reorganizarea Comisiei de Evaluare Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap, în sensul că toți specialiștii nominalizați pentru a face parte din această structură de specialitate îndeplinesc condițiile obligatorii prevăzute de lege și a fost primit avizul de funcționare de la Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități.

Componența nominală a comisiei de evaluare vă fi aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 din luna aprilie 2022, pentru respectarea prevederilor art. 85, alin 5, din Legea 448/2006, republicată.

Pe această cale, reamintim că valabilitatea certificatelor de încadrare în grad de handicap se menține pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea starii de alertă (art.4, alin.5 din Legea nr. 55/2020), respectiv până la data de 06.06.2022.

Pentru orice nelămurire și pentru a evita deplasările inutile puteți solicita sprijin consilierilor noștri în vederea obținerii informațiilor necesare, astfel încât să beneficiați cât mai rapid de drepturile prevăzute de Legea nr. 448/2006, la numărul de telefon: 0371346967

Folosim acest prilej pentru a vă mulțumi pentru înțelegere și să vă asigurăm de întreaga disponibilitate în vederea soluționării cererilor dumneavoastră.


 INFORMARE

privind menținerea valabilității certificatelor de încadrare în grad de handicap 

 Ca urmare a încetării stării de alertă la nivel național, începând cu data de 09.03.2022, vă informăm că, în conformitate cu prevederile art.4, alin.5 din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de Covid - 19: ,,Valabilitatea documentelor eliberate de instituțiile și autoritățile publice, precum și de entitățile private autorizate conform legii se menține pe toată perioada stării de alertă, precum și pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acestei stări”.

De aceea, aducem la cunoștința persoanelor  cu dizabilități, aparținătorilor acestora, cât și reprezentanților legali faptul că, valabilitatea certificatelor de încadrare în grad de handicap, prelungită în baza art.4, alin.5 din Legea nr. 55/2020, se menține până la data de 06.06.2022, inclusiv.

Prin urmare, persoanele care dețin certificat de încadrare în grad de handicap, a cărui valabilitate a fost prelungită pe perioada stării de alertă, pot demara diligențele necesare în scopul obținerii și depunerii documentaţiei pentru reevaluarea situației socio-psiho-medicale în vederea emiterii unui nou certificat de încadrare în grad şi tip de handicap. 

Cererea poate fi depusă de titularul certificatului, familia sa, reprezentantul legal, asistentul personal, organizaţia neguvernamentală al cărei membru este persoana cu handicap sau, în lipsa acestora, de către orice persoană care o reprezintă.

Cererile și formularele necesare pot fi descărcate și de pe site-ul instituției noastre (External link opens in new tab or windowwww.dgaspc4.ro).

Folosim acest prilej pentru a vă reaminti că puteți utiliza cu încredere metodele de comunicare la distanță pentru depunerea cererilor dumneavoastră utilizând aplicația electronică ”External link opens in new tab or windowghișeul onlinece poate fi accesată direct de pe site-ul nostru.

Pentru orice nelămurire și pentru a evita deplasările inutile puteți solicita sprijin consilierilor noștri în vederea furnizării informațiilor necesare, astfel încât să beneficiați cât mai rapid de drepturile prevăzute de Legea nr. 448/2006 la nr.telefon: 0372 715 100 și 0372 715 101.

În speranța că aceste informații vă sunt utile, vă mulțumim și vă asigurăm de întreaga disponibilitate în vederea soluționării cererilor dumneavoastră.

 

Stimați Cetățeni,


Primăria Sectorului 4 vă invită să vă exprimați opinia privind propunerea de Strategie de Dezvoltare Locală a Comunității Marginalizate din Sectorul 4 – Giurgiului-Berceni și să contribuiți cu sugestiile dumneavoastră la îmbunătățirea documentului strategic. Vă mulțumim pentru contribuție!


External link opens in new tab or windowRezumatul consultativ al Strategiei de Dezvoltare Locală a Comunității Marginalizate din Sectorul 4 – Giurgiului-Berceni


Pentru a vă exprima opinia accesați link-ul următor:  External link opens in new tab or windowhttps://www.surveymonkey.com/r/SDL-zum-S4

 


ANUNT!!!


   Stimați Cetățeni,

   Dorim să vă informăm că începând cu data de 02.03.2022, activitatea departamentelor care funcționau în Str. Sld. Enache Ion, Nr. 1 A, se va desfășura în Bulevardul Metalurgiei Nr. 12-18 - Grand Arena, Et. 1, Sector 4, București.

   Vă mulțumim pentru întelegere!


 

 

 

Alo-Arca!

 

   Servicii telefonice și online de consiliere și suport psihologic și social pentru persoanele aflate în izolare, autoizolare sau carantină

 

    Având în vedere perioada actuală de dificultate, caracterizată și de specificul emoțiilor prin care trec persoanele plasate fie voluntar, fie nevoluntar, în carantină, izolare sau autoizolare, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4, prin Serviciul de Asistență și Suport pentru Persoane Adulte cu Dizabilități „Arca”, pune la dispoziție resursa umană de psihologi și asistenți sociali pentru a oferi suport emoțional și consiliere psihologică și socială celor care simt că au nevoie de ajutor.

    Persoanele aflate în carantină, izolare sau autoizolare cu domiciliul în sectorul 4,  ne pot suna pentru a discuta cu un specialist despre lucrurile care le preocupă.

 

    Pentru consilierea online, ne puteți scrie și pe adresa de e-mail External link opens in new tab or windowalo-arca@dgaspc4.ro, iar unul dintre specialișii noștri vă va răspunde în cel mai scurt timp.

 

Interval orar

L-J – 08.30-16.00

V – 08.30-13.30

 

Teamă, tristețe, frustrare, anxietate? Trecem împreună prin toate!