Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sector 4,  este instituţia publică cu personalitate juridică înfiinţată în subordinea consiliului local al sectorului 4 al Municipiului Bucureşti cu scopul de a asigura aplicarea politicilor sociale în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi, precum şi altor persoane, grupuri sau comunităţi aflate în nevoie socială, cu rol în administrarea şi acordarea beneficiilor de asistenţă socială şi a serviciilor sociale.
      În vederea realizării atribuţiilor prevăzute de lege, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sector 4 îndeplineşte, în principal, următoarele funcţii:
  • de strategie, prin care asigură elaborarea strategiei şi planului anual de dezvoltare a serviciilor sociale, pe care le supune spre aprobare consiliului judeţean, respectiv consiliului local al sectorului municipiului Bucureşti;
  • de coordonare a activităţilor de asistenţă socială şi de protecţie a familiei şi a drepturilor copilului, a persoanelor cu dizabilităţi, victimelor violenţei în familie, persoanelor vârstnice etc., precum şi a măsurilor de prevenire şi combatere a situaţiilor de marginalizare şi excludere socială în care se pot afla anumite grupuri sau comunităţi la nivelul judeţului, respectiv al sectorului municipiului Bucureşti;
  • de administrare a fondurilor pe care le are la dispoziţie;
  • de comunicare şi colaborare cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi instituţiilor care au responsabilităţi în domeniul asistenţei sociale, cu serviciile publice locale de asistenţă socială, precum şi cu reprezentanţii societăţii civile care desfăşoară activităţi în domeniu, cu reprezentanţii furnizorilor privaţi de servicii sociale, precum şi cu persoanele beneficiare;
  • de execuţie, prin asigurarea mijloacelor umane, materiale şi financiare necesare pentru implementarea strategiilor cu privire la acţiunile antisărăcie, prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, precum şi pentru soluţionarea urgenţelor sociale individuale şi colective la nivelul judeţului, respectiv al sectoarelor municipiului Bucureşti;
  • de reprezentare a consiliului judeţean, respectiv a consiliului local al sectorului municipiului Bucureşti, pe plan intern şi extern, în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului;
  • de promovare a drepturilor omului, a unei imagini pozitive a persoanelor, familiilor, grupurilor vulnerabile.


Secțiune fișiere

Regulamentul de Organizare și Functionare a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4_Anexă la H.C.L. nr. 82_17.04.2024 20.1MB
H.C.L. 82_17.04.2024 privind aprobarea Organigramei, a Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare a D.G.A.S.P.C. Sector 4 253.3KB
Anexa 1 la H.C.L. Sector 4 nr. 30_08.02.2024_Organigrama D.G.A.S.P.C. Sector 4 1.4MB
Listă salariilor pentru toate funcțiile din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 4 (31.03.2023) 2.0MB
Lista salariilor pentru toate funcțiile din cadrul Direcției Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 4 (30.09.2022) 1.4MB
Lista salariilor pentru toate funcțiile din cadrul Direcției Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 4 (31.03.2022) 2.4MB
Lista salariilor pentru toate funcțiile din cadrul Direcției Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 4 251.3KB
Regulament Intern al Direcției Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 4 873.3KB
Lista Salariilor pentru Toate Functiile din Cadrul D.G.A.S.P.C. Sector4 - Martie 2018 290.7KB
Lista Salariilor pentru Toate Functiile din Cadrul D.G.A.S.P.C. Sector4 - Septembrie 2018 238.0KB
Organigrama Direcției Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 4 (30.12.2021) 541.3KB
Regulament de Organizare şi Funţionare al Direcției Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 4 (30.12.2021) 23.0MB
Stat de Funcţii al Direcției Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 4 (30.12.2021) 7.2MB
Regulament de Organizare şi Funţionare al Creșei "CRĂIASA ZĂPEZII" 2.3MB
Regulament de Organizare şi Funţionare al Creșei "DEGEȚICA" 2.3MB
Regulament de Organizare şi Funţionare al Creșei "DUMBRAVA MINUNATĂ" 2.3MB
Regulament de Organizare şi Funţionare al Creșei "MICA SIRENĂ" 2.3MB
Regulament de Organizare şi Funţionare al Cresei "MICII MAGICIENI" 2.2MB
Regulament privind derularea procesului de alegere a reprezentantilor salariatilor.pdf 5.3MB
Rezultat alegeri reprezentanți salariați 788.0KB