;

STRATEGIA ANTICORUPŢIE LA NIVELUL D.G.A.S.P.C. SECTOR 4


 În conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern Nr. 583/2016 - privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2016-2020, alăturat regăsim informaţiile de referinţă:

- Adresa de corespondenţă: Bulevardul Metalurgiei Nr. 12-18, Mall Grand Arena, Et. 1, Sector 4, Bucureşti

- Adresa de e-mail: AntiCoruptie@dgaspc4.ro
External link opens in new tab or windowPlanul de integritate al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 pentru anul 2021-2025


External link opens in new tab or windowPlanul de integritate și raportul planului de integritate al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 pentru anul 2020                                                                                                                                                                                                                                                  

External link opens in new tab or windowPlanul de integritate al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 pentru anul 2018-2019