In vederea solicitării unei colaborări cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 (D.G.A.S.P.C. Sector 4), Organizațiile Nonguvernamentale vor transmite următoarele documente în format letric, la Registratura instituției, la adresa Str. Sergent Ion Enache nr. 1, sector 4, București sau în format electronic, la adresa de email: proiecteeducative@dgaspc4.ro, respectiv:     


- Draft convenție de colaborare;


- Cerere tip;


- Copii ale documentelor de înființare a O.N.G.;


- Copii ale actelor de identitate ale reprezentanților O.N.G pentru persoanele care vor desfășura activități cu beneficiarii D.G.A.S.P.C. Sector 4;


- Scrisoare de recomandare;


- Cazier judiciar sau declarație pe proprie răspundere pentru persoanele care vor desfășura activități cu beneficiarii D.G.A.S.P.C. Sector 4;


- Adeverință medicală pentru persoanele care vor desfășura activități cu beneficiarii D.G.A.S.P.C. Sector 4;


- Declarație de confidențialitate pentru persoanele care vor desfășura activități cu beneficiarii D.G.A.S.P.C. Sector 4 (Anexa 6);


- Raportul de activitate pentru anul precedent al O.N.G.


Menționăm că trebuie comunicat D.G.A.S.P.C Sector 4, cererea de solicitare a colaborării cu min. 15 zile înaintea începerii desfășurării Programului.


Secțiune de fișiere

Draft convenție de colaborare 2.3MB
Cerere tip 514.3KB