Conform prevederilor legale, mai jos regăsiți salariile angajaților D.G.A.S.P.C. sector 4: