Serviciul Prevenirea Violenței în Familie (locația:Bulevardul Metalurgiei Nr. 12-18, Mall Grand Arena, etaj 1, sector 4, Bucureşti, aflat în directa subordonare a directorului general al D.G.A.S.P.C sector 4 și coordonarea metodologică a directorului general adjunct - Protecția Drepturilor Copilului)

 

        Servicii sociale oferite beneficiarilor și activități desfășurate în cadrul serviciului:

 

·     Identificarea și evidența familiilor în care apar conflicte ce pot cauza violențe;

·     Acordarea asistenței de specialitate și consiliere psihologică victimelor violenței în familie;

·     Întocmirea de rapoarte de anchetă socială;

·     Urmărirea desfășurării activității de prevenire a violenței în familie;

·     Identificarea soluților non-violente prin legătura cu persoanele în cauză;

·       Întocmirea unei evidențe separată,

·      Asigurarea accesului la informaţii la cererea organelor judiciare și a părților sau reprezentanților acestora;

·      Informarea și sprijinul lucrătorilor poliției care, în cadrul activității lor specifice, întâlnesc situații de violență în familie;

·      Identificarea situațiilor de risc pentru părțile implicate în conflict;

·      Depistarea, evaluarea și monitorizarea familiilor/persoanelor aflate în situații de criză prin autosesizare sau prin intermediul partenerilor sociali (primărie, spitale, medici de familie, poliție, parohii, administrații de bloc, etc.);

·        Identificarea persoanele și familiilor aflate în situație de risc în vederea realizării de acțiuni și măsuri cu scopul de a preveni situațiile de criză;

·        Evaluarea socială a potențialilor beneficiari de servicii sociale (persoane/familii aflate în situații de criză)

·        Asigurarea întocmirii, împreună cu potențialii beneficiari de servicii sociale, a planului de intervenție în situație de criză;

·        Colaborarea cu serviciile din cadrul D.G.A.S.P.C. sector 4

·        Asigurarea intervenției, în cazurile de violență domestică, prin adăpostirea victimelor în centre destinate victimelor violenței in familie, ca urmare a protocoalelor de colaborare încheiate cu diferite organizații non-guvernamentale, instituții și autorități publice.

·        Informarea și consilierea agresorilor

·        Informarea și consilierea victimelor infracțiunilor, cu privire la serviciile de care pot beneficia, în conformitate cu legislația în vigoare

·        Orientarea /acompanierea beneficiarilor în vederea consilierii juridice/psihologice/medicală/socială;

·        Promovearea păstrării confidențialității cazurilor sociale aflate în atenția serviciului;

·        Întocmirea dosarul pentru emiterea ordinului de protecție;

·        Colaborarea cu Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați în vederea îmbunătățirii cadrului legal, privind servicile sociale din domeniul violenței în familie

·        Colaborarea cu instituții medicale pentru accesul persoanei/familiei la servicii medicale fără discriminare

 

 Cadru legal

·       Legea nr. 272/ 2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului cu modificările ulterioare.

·       Legea nr. 292/ 2011 legea asistenţei sociale cu modificările ulterioare.

·       Legea nr. 213/ 2004 privind exercitarea profesiei de psiholog.

·       Legea nr. 217/ 2003 privind prevenirea și combaterea violenței în familie.

·       H.G. 49/2011 -Metodologia-cadru privind prevenirea şi intervenţia în echipă multidisciplinară şi în reţea în situaţiile de violenţă asupra copilului şi de violenţă în familie.

·       Legea nr. 272/ 2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată cu modificările și completările ulterioare

·       Legea nr. 448/ 2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată cu modificările și completările ulterioare.

·       Legea nr.    17/  2000  privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice.