Este un serviciu pentru protecția copilului de tip rezidențial care are în subordine 15 case de tip familial, aflate pe raza sectorului 4, într-un perimetru de aproximativ 5 kilometri. Centrul are statut unic în cadrul serviciilor oferite de D.G.A.S.P.C. sector 4, întrucât asigură un climat de tip familial, activitatea de îngrijire, intervenție personalizată și pregătire pentru integrarea socio-profesională desfășurându-se în apartamente la bloc, aflate în comunitate.


Admiterea în Centrul ''Sf. Spiridon''

   Se face în condițiile Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, completată și modificată ulterior prin Legea 257/2013 pe baza hotărârii Comisiei pentru Protecția Copilului, sector 4 sau a unei sentințe civile emise de către Tribunalul Municipiului București ;


Categoria de beneficiari ocrotiti:

   Copiii/ tinerii din centrele de primire în regim de urgență și/sau centre de plasament de pe raza sectorului 4 pentru care s-a hotarat luarea masurii de protectie speciala – plasament in Centrul „Sf. Spiridon”;

   Aceștia provin din familii dezorganizate, monoparentale, cu venituri insuficiente sau incerte, ocazionale, cu condiții improprii de locuit sau chiar cu absența unui spațiu locativ, pentru care s-a stabilit, în condiţiile legii, măsura plasamentului în acest tip de serviciu.


Capacitatea centrului:

  90 copii/tineri cu vârste cuprinse între  2 – 18/26 ani clinic sănătoși /încadrați într-o categorie de persoane cu handicap.


În cadrul centrului și a caselor de tip familial se asigură:

 • cazarea, hrana, cazarmamentul, echipamentul și condițiile igienico-sanitare necesare protecției speciale a copiilor și tinerilor, în funcție de nevoile și de caracteristicile fiecărei categorii de beneficiari;
 • supravegherea stării de sănătate, asistență medicală, recuperare, îngrijire și supraveghere permanentă a beneficiarilor;
 • paza și securitatea beneficiarilor;
 • protecția și asistența în cunoașterea și exercitarea drepturilor beneficiarilor;
 • accesul la educație, informare, cultură;
 • educația informală și nonformală a beneficiarilor, în vederea asimilării cunoștințelor și a deprinderilor necesare integrării sociale;
 • socializarea beneficiarilor, dezvoltarea relațiilor cu comunitatea;
 • climatul favorabil dezvoltării personalității copiilor;
 • asigură participarea beneficiarilor la activități de grup și la programe individualizate, adaptate nevoilor și caracteristicilor lor;
 • asigură intervenție de specialitate;
 • contribuie la realizarea obiectivelor cuprinse în planul individualizat de protecție;
 • terapii compensatorii, servicii de asistență psihologică și asistență socială;
 • menținerea contactului cu ALOFM, sector 4 și AMOFM București în vederea inserției profesionale.
 • asigurarea continuităţii relaţiilor dintre copil şi familie în vederea reintegrării familiale și comunitate.


Criteriul prioritar în funcție de care se iau decizii în planificarea și desfășurarea tuturor activităților este reprezentat de nevoile și interesele copilului/tânărului.