Centrul de asistență și suport  pentru integrare pe piața muncii

 

 

Scopul serviciului social "Centrul de asistență si suport pentru integrare pe piața muncii" este de a contribui la îmbunățirea calității vieții persoanelor aflate în situații de vulnerabilitate prin furnizarea de servicii integrate de informare, evaluare și consiliere în vederea angajării și menținerii locului de muncă  și activități/programe pentru dezvoltarea și consilidarea de abilități și deprinderi.

 

Grup tinta vizat:

-        Persoane cu dizabilități

-        Alte categorii de persoane defavorizate/vulnerabile (persoane de etnie romă, tineri care au părăsit sistemul de protecție socială, tineri aflați în sistemul rezidențial de protecție socială, beneficiari de servicii sociale,etc)

Obiectivele centrului:

1.     Cresterea gradului de integrare pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități, prin furnizarea de servicii de informare, evaluare și consiliere vocatională și prin derularea programe de dezvoltare a abilităților și deprinderilor necesare pe piața muncii.

2.     Creșterea participării pe piața muncii a persoanelor incluse în categorii de persoane aflate în vulnerabilitate/ risc de vulnerabilitate, prin furnizarea de servicii de informare, evaluare, și consiliere profesională și prin organizarea și derularea programe de formare pentru dezvoltarea abilităților  necesare pe piata muncii.

Activități derulate în cadrul centrului:

-       Informare

-       Evaluare – identificarea nevoilor beneficiarilor, aspirațiilor, abilităților și aptitudinilor etc.

-       Consiliere – socială, vocatională, psihologică – având ca scop pregatirea persoanelor din grupul țintă pentru piața muncii

-       Organizare și derulare întâlniri de grup pentru dezvoltare abilități necesare pe piața muncii