Ambulanța Socială Sector 4 este în directă subordonare a directorului general adjunct - Protecţia Drepturilor Adulților;

 

SCOP: acordarea de servicii de îngrijire socio-medicală la domiciliul persoanelor imobilizate sau greu deplasabile, persoanelor vârstnice, persoanelor încadrate într-un grad de handicap,  de pe raza Sectorului 4, respectiv tratamente injectabile, tratamente plagi/escare, recuperare medicală în baza recomandării scrise a medicului curant/medicului specialist cu privire la schema terapeutică;

 

SERVICII OFERITE:

 

·  preluarea și înregistrarea apelurilor telefonice;

·  asigură consiliere și mediere socio-medicală;

·  face propuneri de redirecționarea cazului către alte servicii, după caz;

·  asigură furnizarea serviciilor socio-medicale la domiciliul legal de pe raza sectorului 4  pentru persoanele imobilizate sau greu deplasabile, persoane adulte încadrate într-un grad de handicap, persoane vârstnice, la cererea beneficiarului sau a reprezentantului legal al acestuia;

·  întocmește fişa de evaluare iniţială pentru fiecare solicitant de îngrijire socio-medicală la domiciliu;

·  asigură evaluari medicale (în momentul prezenței la beneficiar se fac masurători  ale tensiunii arteriale, saturație de oxigen, puls și temperatură, indice glicemic);

·  asigură consulturi medicale (examen clinic general);

·  asigură sortarea medicației conform schemei terapeutice din documentele medicale prezentate;

·  efectuează tratamente injectabile, tratamente per os, toaletare plăgilor/ escarelor/ stomelor/ fistulelor/ tubului de dren/ canulei taheale cu materialele beneficiarului;

·  efectuează spălături vaginale, clismă cu scop evacuator cu materialele beneficiarului;

·  efectuează manevre terapeutice pentru evitarea complicațiilor vasculare ale membrelor inferioare (masaj local, aplicații medicamentoase, utilizarea colacelor de cauciuc și a rulourilor cu materialele beneficiarului,

·  efectuează manevre terapeutice pentru evitarea complicațiilor pulmonare (schimbarea poziției, tapotaj);

·  asigură consiliere psihologică la domiciliul beneficiarului;

·  întocmeşte fişa de reevaluare a nevoilor socio-medicale ale beneficiarului îngrijit la domiciliu;

-  kinetoterapie

·  colaborează cu celelalte servicii şi compartimente din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 4, cu reprezentanţi ai autorităţilor locale, cu reprezentanţi ai altor instituţii şi ONG-uri cu activitate în domeniul socio-medical.

 

ACTE NECESARE:

 

·  copii ale actelor de identitate;

·  copii ale actelor medicale ( scrisoare medicală, bilet ieșire din spital, certificat de încadrare în grad de handicap, etc.)

 

PROGRAM DE LUCRU:

Echipa de intervenție își desfășoară activitatea între orele:

8 - 16:30 - de luni până joi

8 - 14:00 - vineriBiroul Ambulanța Socială Sector 4

LOCAȚIA: București, sector 4, str. Secuilor, nr. 9A

E-mail: AmbulantaSociala@DGASPC4.RO

Telefon: 0730.590.884 Psiholog

              0730.590.888 Medic