Centrul Coordonare, Consiliere, Evaluare si Suport „Sf. Spiridon”


 


Este un serviciu pentru protectia copilului de tip rezidential care are in subordine 15 Case de Tip Familial aflate pe raza sectorului 4 intr-un perimetru de aproximativ 5 kilometri. Centrul are statut unic în cadrul serviciilor oferite de DGASPC, sector 4, întrucât asigura un climat de tip familial, activitatea de îngrijire, intervenție personalizată și pregătire pentru integrarea socio-profesionala desfășurandu-se în apartamente la bloc, aflate în comunitate.


Admiterea in Centrul «Sf. Spiridon » :


§  Se face in conditiile Legii nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, completata si modificata ulterior prin Legea 257/2013 pe baza hotararii Comisiei pentru Protectia Copilului, sector 4 sau a unei sentinte civile emise de catre Tribunalul Municipiului Bucuresti ;


Categoria de beneficiari ocrotiti:


§  Copiii/ tinerii din centrele de primire in regim de urgenta si/sau centre de plasament de pe raza sectorului 4 pentru care s-a hotarat luarea masurii de protectie speciala – plasament in Centrul „Sf. Spiridon”;


§  Acestia provin din familii dezorganizate, monoparentale, cu venituri insuficiente sau incerte, ocazionale, cu condi?ii improprii de locuit sau chiar cu absenta unui spa?iu locativ, pentru care s-a stabilit, în condiţiile legii, măsura plasamentului în acest tip de serviciu.


Capacitatea centrului: 90 copii/tineri cu vârste cuprinse între  2 – 18/26 ani clinic sănăto?i /încadra?i într-o categorie de persoane cu handicap.


In cadrul centrului si a caselor de tip familial se asigura:


a.           cazarea, hrana, cazarmamentul, echipamentul si conditiile igienico-sanitare necesare protectiei speciale a copiilor si tinerilor, in functie de nevoile si de caracteristicile fiecarei categorii de beneficiari;


b.           supravegherea starii de sanatate, asistenta medicala, recuperare, ingrijire si supraveghere permanenta a beneficiarilor;


c.           paza si securitatea beneficiarilor;


d.          protectia si asistenta in cunoasterea si exercitarea drepturilor beneficiarilor;


e.           accesul la educatie, informare, cultura;


f.            educatia informala si nonformala a beneficiarilor, in vederea asimilarii cunostintelor si a deprinderilor necesare integrarii sociale;


g.           socializarea beneficiarilor, dezvoltarea relatiilor cu comunitatea;


h.           climatul favorabil dezvoltarii personalitatii copiilor;


i.             asigura participarea beneficiarilor la activitati de grup si la programe individualizate, adaptate nevoilor si caracteristicilor lor;


j.             asigura interventie de specialitate;


k.           contribuie la realizarea obiectivelor cuprinse in planul individualizat de protectie;


l.             terapii compensatorii, servicii de asisten?ă psihologică ?i asisten?ă socială,


m.         men?inerea contactului cu ALOFM, sector 4 ?i AMOFM Bucure?ti în vederea inser?iei profesionale.


n.           asigurarea continuităţii relaţiilor dintre copil şi familie în vederea reintegrării familiale si comunitate.


 


Criteriul prioritar, in functie de care se iau decizii in planificarea si desfasurarea tuturor activitatilor este reprezentat de nevoile si interesele copilului/tanarului.