NOU!!!      Instituția noastră a lansat o serie de servicii online


   Instituția noastră, pentru a diversifica modalitățile de comunicare cu publicul, dar și pentru a preveni răspândirea noului corona virus SARS-CoV-2, introduce o serie de facilități online, după cum urmează:

  • External link opens in new tab or windowGHIȘEUL ONLINE
    • Depunerea cererilor/solicitărilor online prin intermediul unei platforme dedicate, cu posibilitatea descărcării formularelor necesare;
    • Programări în audiență online, prin intermediul aceleiași platforme;
  • Plata cu cardul la casieria instituției și în toate CSM-urile (creșele instituției), pentru achitarea indemnizației de hrană și/sau a oricăror debite pe care le înregistrați la instituția noastră;
  • Tichete sociale electronice.


 


Programului Operaţional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate - P.O.A.D. 2019-2021.

Prin prezenta vă aducem la cunoștinţă urmatoarele aspecte ale derulării Programului Operaţional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate - P.O.A.D. 2019-2021.

Conform graficului de livrare şi distribuire a pachetelor cu produse igienico-sanitare aferente programului P.O.A.D. 2019-2021, derularea acestuia se va desfăşura începând cu data de 01.09.2021.

Menţionăm că distribuirea pachetelor cu produse de igienă către beneficiari, se va face în conformitate cu OUG/84/2020 după cum urmează:

-  Categoriile de persoane cele mai defavorizate care beneficiază de ajutoare alimentare, în caz de deprivare alimentară constând în lipsa alimentelor de bază, şi/sau asistenţă materială de bază, în caz de precaritate materială constând în lipsa produselor de igienă, acordate în cadrul POAD, şi care au calitatea de destinatari finali sunt:

    a) familiile şi persoanele singure cărora le este stabilit, prin dispoziţie scrisă a primarului, dreptul la un venit minim garantat acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;

    b) familiile beneficiare de alocaţie pentru susţinerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

    c) persoanele/familiile aflate temporar în situaţii critice de viaţă, respectiv victime ale calamităţilor, persoane dependente, definite conform prezentei ordonanţe de urgenţă, şi în alte situaţii asemănătoare stabilite prin anchetele sociale şi care se află în situaţii deosebite de vulnerabilitate, precum şi persoanele care locuiesc în aşezările informale.

- Persoanele care se încadrează în mai multe categorii dintre cele prevăzute la lit. a), b), c),  beneficiază de pachetele cu alimente şi produsele de igienă aferente unei singure categorii din care fac parte la data acordării ajutoarelor alimentare şi/sau asistenţei materiale de bază.

            - Pachetele de alimente şi produsele de igienă se ridică personal de către destinatarii finali prevăzuţi în OUG 84/2020, de la centrele de distribuire, stabilite de prefect prin ordin, la propunerea reprezentantului legal al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, pentru fiecare unitate/subdiviziune administrativ-teritorială în parte, în a cărei rază teritorială îşi au domiciliul, pe baza actului de identitate, sau se livrează la domiciliu, prin mijloacele stabilite de către prefect.

            - Prin excepţie de la prevederile alin. (1) ( OUG 84/2020), pentru persoanele nedeplasabile, la sesizarea unui membru al familiei sau a unei terţe persoane, prefectul sau reprezentantul acestuia asigură livrarea ajutoarelor la domiciliu sau la locuinţa declarată, cu sprijinul autorităţilor locale sau/şi al organizaţiilor neguvernamentale.

-Ridicarea personală a ajutoarelor alimentare distribuite sub formă de pachete de alimente, precum şi a produselor de igienă se face în baza prezentării actului de identitate valabil, verificării identităţii persoanei pe listă şi a semnării de primire a pachetului de alimente, precum şi a produselor de igienă de către destinatarii finali.

- Pachetele de alimente şi produsele de igienă se ridică personal de către destinatarii finali de la centrele de distribuire ale unităţilor administrativ-teritoriale în a căror rază teritorială îşi au domiciliul, pe baza actului de identitate.

-Distribuirea pachetelor aferente Programului Operaţional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate - P.O.A.D. 2019-2021 constând în produse igienco-sanitare se face la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 din Strada Soldat Enache Ion Nr. 1A. Sector 4.

 

Program de lucru :

 

Luni, Marți, Miercuri, Joi : orele 10 - 14

 

Vineri : orele 10 - 13

 

 

 

Căi de acces:

STB - Linii 102, 232

Metrorex-Stația Apărătorii Patriei

 

Relații suplimentare se pot obține apelând 0372900789 sau la e-mail External link opens in new tab or windowcms@dgaspc4.ro.

 


NOI SERVICII ÎNFIINȚATE!!!


 

 


Tichete sociale electronice pentru mese calde!


   Începând cu data de 13.11.2020, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 4 informează cetăţenii Sectorului 4 că s-a început distribuirea de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, conform OUG 115/2020 (Proiect Cofinanțat din Fondul de Ajutor European destinat celor mai Defavorizate Persoane (FEAD) prin Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD 2014-2020).

   Proiectul se adresează persoanelor care au împlinit vârsta de 75 de ani și beneficiază de indemnizația socială pentru pensionari sau alte drepturi prin legi cu caracter special, plătite prin case teritoriale de pensii, precum și persoane/familii fără adăpost, inclusiv persoanele/familiile care au fost evacuate şi familiile cu copii care nu au domiciliu stabil, mai ales cele monoparentale.

   Beneficiarii sunt contactați personal la domiciliu de către reprezentanții Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 4 pentru înmânarea suporturilor electronice și a unui pliant cu informații suplimentare referitoare la derularea acestui program.


 

 

 

 

Alo-Arca!

 

   Servicii telefonice și online de consiliere și suport psihologic și social pentru persoanele aflate în izolare, autoizolare sau carantină

 

    Având în vedere perioada actuală de dificultate, caracterizată și de specificul emoțiilor prin care trec persoanele plasate fie voluntar, fie nevoluntar, în carantină, izolare sau autoizolare, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4, prin Serviciul de Asistență și Suport pentru Persoane Adulte cu Dizabilități „Arca”, pune la dispoziție resursa umană de psihologi și asistenți sociali pentru a oferi suport emoțional și consiliere psihologică și socială celor care simt că au nevoie de ajutor.

    Persoanele aflate în carantină, izolare sau autoizolare cu domiciliul în sectorul 4,  ne pot suna pentru a discuta cu un specialist despre lucrurile care le preocupă.

 

    Pentru consilierea online, ne puteți scrie și pe adresa de e-mail External link opens in new tab or windowalo-arca@dgaspc4.ro, iar unul dintre specialișii noștri vă va răspunde în cel mai scurt timp.

 

Interval orar

L-J – 08.30-16.00

V – 08.30-13.30

 

Teamă, tristețe, frustrare, anxietate? Trecem împreună prin toate!