DESCRIERE

DGASPC Sector 4 recrutează personal în vederea evaluării, atestării și angajării ca Asistent Maternal Profesionist în cadrul Proiectului „TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor” – ID 127169 din cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Prioritatea de investiție 9.iv: Creșterea accesului la servicii accesibile, durabile și de înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și servicii sociale de interes general, apel de proiecte POCU/480/4/19/19/Operațiune compozită OS. 4.5, 4.14 – Reducerea numărului de copii și tineri plasați în instituții, prin consolidarea rețelei de asistenți maternali.

 

 CONDIŢII DE ANGAJARE

      Atestat de asistent maternal profesionist, care se obține în  urma includerii într-un proces de evaluare, inclusiv participarea și absolvirea unui curs gratuit organizat de către  D.G.A.S.P.C. Sector 4 acestuia. La data atestării persoana nu trebuie să aibă contract de muncă cu alt angajator!

      Studii minime - învățământ general;

      Domiciliu stabil în sectorul 4 al Municipiului București;

      Solicitanții trebuie să aibă în folosință o locuință (indiferent dacă este proprietate personală sau închiriată) care să acopere necesitățile atât ale familiei cât și ale copilului primit în îngrijire; să dețină aptitudinile necesare unei bune creșteri și îngrijiri a copilului;

      Să existe sprijin din partea familiei pentru a deveni asistent maternal profesionist;

      Alte condiții prevăzute de lege.

 

SUME PRIMITE PENTRU ÎNGRIJIREA UNUI COPIL

Pentru copil

      Alocație de plasament de 600 lei pentru copilul fără dizabilități sau de 900 lei pentru copilul cu dizabilități;

      Alocație de stat de 150 lei pentru copilul peste 2 ani și 300 lei pentru copilul cu dizabilități;

      Stimulent financiar de 1.000 lei pentru copilul cu handicap, acordat de către Primăria Municipiului București;

      Sumă zi de naștere copil de 100 lei;

      Decontare cotă parte a utilităților corespunzătoare copilului;

      Deconturi suplimentare medicale (medicamente, ochelari, lucrări stomatologice, proteze, operații etc.);

      Începând cu data de 1 ianuarie 2020, în funcție de categoria de vârstă, se vor aloca lunar sume de aprox. 1.200 lei/copil, pentru acoperirea drepturilor acestuia (rechizite, cazarmament, hrană etc).

Pentru asistentul maternal profesionist:

      Sporuri acordate la salariul de încadrare

o   Spor pentru condiții de muncă în stres de15%;

o   Spor pentru  copil cu handicap de 25%;

o   Spor pentru 2 copii de 15%.

 

BENEFICII

      Salariu, conform legislației în vigoare;

      Contract individual de muncă;

      Indemnizație de hrană raportat la numărul de zile lucrate;

      Muncă la domiciliu;

      Asistență de specialitate din partea reprezentanților D.G.A.S.P.C. Sector 4 (psihologică, socială, juridică, etc);

      Formare profesională inițială și continuă.

 

CONTACT PENTRU INFORMAȚII SUPLIMENTARE

      Site: www.dgaspc4.ro

      Serviciul Asistență Maternală: 0372.715.100 sau 0372.715.101, int. 143, email: asistenta.maternala@dgaspc4.ro

      Adresa sediului: București, sector 4, strada Soldat Enache Ion, nr. 1A
Secțiune de fișiere

D.G.A.S.P.C. Sector 4 angajează ASISTENŢI MATERNALI PROFESIONIŞTI 926.7KB