D.G.A.S.P.C. sector 4 primește cereri pentru acordarea de tichete sociale pe suport electronic, în conformitate cu O.U.G. 133/2020 - privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizați care beneficiază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional acordate din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestora.

    Pot primi tichete sociale pe suport electronic copiii înscriși în învățământul de stat preșcolar, primar sau gimnazial, care provin din familiile cu venituri reduse, al căror venit net lunar pe membru de familie în luna iulie 2020 este:

–      până la 1115 lei pentru învățământul primar și gimnazial;

–      până la 284 lei pentru preșcolari.

           

    Valoarea nominală a unui tichet sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional este de 500 lei/an școlar.

    Pentru a beneficia de ajutor, părinții trebuie să depună, de preferabil prin intermediul platformei External link opens in new tab or windowGHIȘEUL ONLINE sau la sediul instituției noastre din Str. Sold. Enache Ion Nr. 1A, Sector 4, București, următoarele documente:

a) External link opens in new tab or windowcerere;

b) acte de identitate ale părinților/reprezentantului legal;

c) certificat naștere copil;

d) certificat de căsătorie, certificat de deces, hotărâre divorț;

e) adeverințe din care să reiasă venitul pentru fiecare membru al familiei;

f) adeverință eliberată de Administrația financiară pentru persoanele fără venit;

g) dovada înscrierii la grădiniță/școală;

h) alte acte care să certifice situația financiară/materială/locativă a familiei.