DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 4

 

 

 DATE DE CONTACT

DIRECȚIA PENTRU PROTECȚIA COPILULUI și serviciile centralizate:

Str. Soldat Enache Ion, Nr. 1 A.
Tel: 021.9441
Fax: 0372.713.885.
Program de lucru cu publicul: Luni-Miercuri 8:30-16:30, Joi 8:30-16:30, Vineri 08:30-14.00.

DIRECȚIA PENTRU PROTECȚIA COPILULUI:

Telefon direct: 021.9441
Fax: 0372.715.105.

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ:

Șos. Olteniței, Nr.252 - 254, parter.
Tel: 021.9441
Fax: 0372.713.883.
Program de lucru cu publicul: Luni-Miercuri 8:30-16:30, Joi 8:30-18:30, Vineri 08:30-14:00.

TELVERDE - TELEFONUL COPILULUI:

TELVERDE - TELEFONUL ADULTULUI:

0800.030.444 (apel gratuit)

0800.030.445 (apel gratuit)

 

 

NUMĂR UNIC DE APEL PENTRU TOATE DEPARTAMENTELE 021.9441

Nr. Crt.

NUME ȘI PRENUME

FUNCȚIA

FAX

E-MAIL

1

UNGUREANU MIHAELA

Director General

0372.713.885

director@dgaspc4.ro

secretariatdirgen@dgaspc4.ro

2

CÎNTĂREȚU GABRIELA

Director General Adjunct - Direcția Protecția Copilului și Familie

0372.715.105

dircopil@dgaspc4.ro

3

STROE ALIN

Director Executiv - Asistență Socială

0372.713.883

diradult@dgaspc4.ro

secretariatdiradult@dgaspc4.ro

4

ANDREICA COSMIN DOREL

Director - Direcția Administrativă

0372.713.885

diradministrativ@dgaspc4.ro

5

STANCIU RAMONA

Director Executiv - Direcția Juridică și Resurse Umane

0372.713.885

ramona.stanciu@dgaspc4.ro

6

FLOREA IONUȚ

Director Executiv - Direcția Investiții, Proiecte, Contracte

0372.713.885

ionut.florea@dgaspc4.ro

7

NEGOIȚĂ LUMINIȚA

Director General Adjunct - Direcția Economică

0372.715.107

direconomic@dgaspc4.ro

8

MANOLACHE CONSTANTIN

Director - Centru Medico-Social "Sf. Andrei"

0372.872.850

cms.sfandrei@dgaspc4.ro

9

NEGRESCU CRISTIANA

Director - Centru Îngrijire și Asistență Nr. 1

021.450.39.17

cia1@dgaspc4.ro

DIRECȚIA PENTRU PROTECȚIA COPILULUI ȘI FAMILIE

1

STRECHE MAGDA

Șef Serv. Secretariat Comisie pentru Protecția Copilului

0372.715.107

comisiepc@dgaspc4.ro

2

CHIȚU DIANA

Șef Serv. Management de Caz

0372.715.107

rezidential@dgaspc4.ro

3

MAXIM CONSTANTIN

Șef Serv. Evaluare Complexă

0372.715.107

evaluarecomplexa@dgaspc4.ro

4

IULIANA MARCU

Șef Serv. Intervenție în situație de abuz, neglijare, trafic, migrație repatrieri și telefonul copilului

0372.715.107

regimurgenta@dgaspc4.ro

5

TEODORESCU DOINA ELENA

Șef Serv. de Prevenire a Separării Copilului de Familie

0372.715.107

abandon@dgaspc4.ro

6

MANIȚIU MARIANA

Șef Serv. Asistenți Maternali și Alternative Familiale

0372.715.107

alternativefamiliale@dgaspc4.ro

7

MARICAN MARIANA

Șef Centru Consiliere și Sprijin pt. Părinți

0372.715.113

consiliere@dgaspc4.ro

8

MIREA EDUARD

Șef Centru pentru Monitorizarea si Mentinerea Relatiilor Parinti-Copii

0372.715.129

relatiiparinticopii@dgaspc4.ro

9

IONIȚĂ ELENA MARIA

Șef Centru de Plasament "Robin Hood"

0372.715.122

robinhood@dgaspc4.ro

10

MOLEA LAURA

Șef Centru de Primire în Regim de Urgență Copil Abuzat - Fete

0372.715.129

abuzat@dgaspc4.ro

11

GIURA RĂZVAN

Șef Centru Primire în Regim de Urgenta Băieți

0372.715.122

primirebaieti@dgaspc4.ro

12

ISPAS THEODORA

Șef Centru de zi și Recuperare Copil cu Dizabilități

0372.715.119

czhandsever@dgaspc4.ro

13

VASILESCU MARIANA

Șef Centru de Zi și Recuperare Copil cu Dizabilități "Harap Alb"

0372.715.129

harapalb@dgaspc4.ro

14

LEFTER MARIANA

Șef Centru de zi "Eu și Prietenii Mei"

0372.715.113

prieteniimei@dgaspc4.ro

15

ANA-MARIA BOERESCU

Șef Centru de Zi pentru Educație Timpurie "Neghiniță"

0372.715.119

neghinita@dgaspc4.ro

16

TEACĂ SALVINA

Șef Centru de zi "Casa Speranței"

0372.715.342

czcasasperantei@dgaspc4.ro

17

OLARU MIHAELA

Șef Centru Coordonare, Consiliere, Evaluare și Suport "Sf. Spiridon"

0372.715.116

sfspiridon@dgaspc4.ro

18

POPESCU LAURA

Șef Centru Social Multifuncțional "Mica Sirenă"

0372.874.262

cresaberceni4@dgaspc4.ro

19

CHIRILICI ELENA

Șef Centru Social Multifuncțional "Degețica"

0372.874.261

cresaberceni3@dgaspc4.ro

20

TĂBĂCARU MĂDĂLINA ILEANA

Șef Centru Social Multifuncțional "Crăiasa Zăpezii"

0372.874.268

cresaoitelor@dgaspc4.ro

21

CORBULEANU LAURA

Șef Centru Social Multifuncțional “Scufița Roșie”

0372.874.267

cresatohani@dgaspc4.ro

22

STAMĂ SABINA

Șef Centrul Social Multifuncțional "Dumbrava Minunată"

0372.874.269

cresagiurgiului@dgaspc4.ro

23

DEMETER MARIANA

Șef Centrul Social Multifuncțional "Micii Magicieni"

0372.874.263

cresa24@dgaspc4.ro

DIRECȚIA ASISTENȚĂ SOCIALĂ

1

TĂTULESCU ELENA FLORINA

Șef Serv. Secretariat Comisie Adulți

0372.715.116

cempha@dgaspc4.ro

2

MIREA LENUȚA BEATRICE

Șef Serv. Prestații Sociale pentru Persoane cu Handicap

0372.713.883

prestatiisociale@dgaspc4.ro

3

GELEA EUGENIU CRISTIAN

Șef Serv. Evaluare Complexă pentru Adulți

0372.713.883

secpha@dgaspc4.ro

4

VĂTALĂ MIHAELA

Șef Serv. Asistență și Protecție Socială Persoană și Familie

0372.713.883

ajutoaresociale@dgaspc4.ro

5

MARIANA CONSTANTIN

Șef Birou Alocații și Indemnizații

0372.713.883

alocatii@dgaspc4.ro

6

CĂTĂLIN MOȘNEANU

Șef Serv. Prevenire Marginalizare Sociala și Intervenții de Urgență

0372.713.883

cms@dgaspc4.ro

7

BOGDAN PETRESCU

Șef Birou Intervenții în Regim de Urgență

-

contact@dgaspc4.ro

8

-

Compartiment Asistență Persoane Vârstnice și Asistenți Personali

0372.713.883

persoanevarstnice@dgaspc4.ro

9

MANDROVSCHI MĂDĂLINA

Șef Serv. Rezidențial ptr. Persoane Adulte

0372.713.883

rezadult@dgaspc4.ro

10

BĂDULESCU ANDREI

Șef Centru de Zi "Clubul Seniorilor Covasna"

0372.890.884

clubul.seniorilor@dgaspc4.ro

11

AMZA DIANA

Șef Centru de Zi pentru Dezvoltarea Deprinderilor de Viață Independentă pentru Persoane cu Dizabilitati.

-

centru.dezvoltare@dgaspc4.ro

12

LAZĂR ȘTEFAN MARIAN

Șef Centru de Primire în Regim de Urgență pentru Persoane fără Adăpost

0371.607.662

adapostadulti@dgaspc4.ro

13

PARPALĂ IOANA

Șef Centru de Sprijin pentru Integrare pe Piața Muncii

-

casipm@dgaspc4.ro

SERVICII AFLATE SUB DIRECTORUL GENERAL

1

-

Compartiment Audit

0372.715.107

contact@dgaspc4.ro

2

-

Șef. Birou Strategii, Programe, și Relația cu O.N.G.

0372.715.107

proiecteeducative@dgaspc4.ro

3

NEGREA VALENTIN

Șef Serv. Corp Control și Managementul Calității

0372.715.107

calitate@dgaspc4.ro

4

IONIȚĂ MIHAELA

Șef Birou Securitatea și Sănătatea Muncii - P.S.I.

0372.715.116

ssmpsi@dgaspc4.ro

5

MIHALACHE MARIA

Șef Serv. Relații cu Publicul

0372.715.107

contact@dgaspc4.ro

informatii@dgaspc4.ro

6

SFEDOVSCHI MIHAELA

Șef Serv. Monitorizare Analiză si Statistică

0372.715.107

monitorizare@dgaspc4.ro

7

CRISTINA NEACȘU

Șef Serv. Adoptii - Postadopții

0372.715.107

adoptii@dgaspc4.ro

8

VĂDUVA GEORGIANA

Șef Birou Prevenirea Violenței în Familie

0372.713.883

pvf@dgaspc4.ro

9

IONIȚĂ FLORIN

Șef Serv. Sisteme Informatice

0372.715.345

informatica@dgaspc4.ro

DIRECȚIA INVESTIȚII, PROIECTE, CONTRACTE

1

-

Compartimentul Achiziții Publice

0372.715.107

achizitii@dgaspc4.ro

2

-

Compartiment Urmărire Contracte

0372.715.107

contact@dgaspc4.ro

DIRECȚIA ADMINISTRATIVĂ

1

PENA ANDREEA GIULIANA

Șef Birou Administrativ

0372.715.107

diradministrativ@dgaspc4.ro

2

DRAGOMIRESCU MARIANA

Șef Centru de Deservire

0372.715.107

aprovizionaretehnic@dgaspc4.ro

DIRECȚIA ECONOMICĂ

1

CONSTANDACHE ANCUȚA

Șef Serv. Contabilitate - Salarizare

        0372.715.107

conta@dgaspc4.ro

2

MITREA CORINA

Șef Serv. Finanțe - Buget

0372.715.107

buget@dgaspc4.ro

3

-

Compartiment Patrimoniu

0372.713.885

patrimoniu@dgaspc4.ro

DIRECȚIA JURIDICĂ RESURSE UMANE

1

ALIN CÂRSTOIU

Șef Serv. Juridic Contencios

0372.715.107

contencios@dgaspc4.ro

2

RĂDUȚ MONICA

Șef Serv. Resurse Umane și Formare Profesională

0372.715.107

resurse@dgaspc4.ro

3

LIVIU PĂIȘ

Sef Birou Asistenți Personali, Asistenți Maternali și Îngrijitori la Domiciliu

0372.715.107

bapamid@dgaspc4.ro