DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 4
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 4

 

 

 

Acordarea de ajutoare de urgență sub formă de tichete sociale,

 cu ocazia Sfintei Sărbători de Crăciun-Nașterea Domnului

 

   Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 informează că în perioada 15 septembrie – 30 octombrie 2016, la cele 3 sedii ale sale din Șos. Olteniței, Nr. 252-254, Str. Enache Ion, Nr. 1A și B-dul. Metalurgiei, Nr. 89 – Liceul „Miron Nicolescu”, se vor depune cereri pentru acordarea tichetelor sociale, conform Hotărârii Consiliul Local al Sectorului 4 nr.34/12.08.2016 privind acordarea de ajutoare de urgență sub formă de tichete sociale, cu ocazia Sfintei Sărbători de Crăciun-Nașterea Domnului, pentru anul 2016, pentru persoanele aflate în situații de dificultate, care pot genera marginalizarea și excluziunea socială a acestora.

   Acordarea acestor tichete sociale în perioada sărbătorilor de iarnă este complementară celorlalte servicii sociale furnizate în coumnitatea locală, excepție făcând serviciile rezidențiale și serviciile oferite în cadrul centrelor de zi, cu masă. Tichetele se acordă o singură dată în perioada sărbătorilor de iarnă.

   Acest tip de ajutor este acordat prin Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4, în baza unei cereri depuse la sediul instituției, a anchetei sociale și a documentelor doveditoare. Anchetele sociale vor fi efectuate de personalul direcției, la domiciliul/resedința solicitanților.

   Distribuirea tichetelor sociale se va efectua în perioada 13.12-23.12.2016, la sediul instituției din B-dul Metalurgiei, Nr. 89 (în incinta Liceului „Miron Nicolescu”).

   Cererile vor fi însoțite, în mod obligatoriu, de acte doveditoare de identitate și de venit pentru fiecare membru al familiei, după cum urmează :

- copie act de identitate (B.I./C.I./A.P/C.N. pentru toți membrii familiei);

- adeverință venit net din ultima lună eliberată de angajator care să includă toate bonificațiile suplimentare sau declarație notarială pentru cei care realizează venituri ocazionale;

- adeverință din care sa rezulte că solicitantul se află în evidența AMOFM (Forțele de muncă);

- adeverintă de alocație de întreținere pentru minorii dați în plasament familial sau încredințați;

- talon de plată pensie din ultima lună pentru toate tipurile de pensii;

- hotărâre judecătorească definitivă de încredințare minori și actualizare pensie de întreținere;

- hotărâre definitivă de încuviințare a adopției, de încredințare sau plasament familial a minorului;

- documente din care să rezulte calitatea de tutore sau curator a solicitantului;

- acte din care să reiasă regimul juridic al locuinței (copie);

- declarație notarială pentru persoanele care nu realizează venituri;

- acte de stare civilă din care să rezulte relația de rudenie cu proprietarul decedat sau, după caz, calitatea de moștenitor;

- copie certificat deces proprietar pentru situația mențioanată mai sus;

- alte documente (dupa caz);

- dosar cu șină.

   Valoarea tichetelor sociale este:

-200 lei pentru persoanele singure care au un venit mai mic de 400 lei

-200 lei pentru fiecare membru al familiei al carei venit este mai mic de 400 lei/membru de familie;

-150 lei pentru persoanele singure care au un venit cuprins între 401 lei si 2/3 din salariul minim brut pe țară garantat în plată (833 lei);

-150 lei pentru fiecare membru din familia care are un venit cuprins între 401 lei si 2/3 din salariul minim brut pe țară garantat în plată (833 lei);

   Modalități de utilizare a tichetelor sociale:

- cumpărarea de alimente;

- achiziționarea de articole vestimentare;

- achiziționarea de jucării sau rechizite.