DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 4

 

 

Serviciul  Rezidential pentru Persoane Adulte

 

Serviciul Rezidential pentru Persoane Adulte functioneaza in cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 4 si are ca principal obiect de activitate solutionarea solicitarilor privind institutionalizarea persoanelor adulte aflate in dificultate, in conformitate cu legislatia in vigoare.

Activitatile desfasurate in cadrul serviciului Serviciului Rezidential pentru Persoane Adulte se impart in:

 Servicii acordate –Asistenta si suport pentru persoane cu si fara handicap aflate in situatie de risc:

1.  solutionarea solicitarilor de institutionalizare in centre rezidentiale pentru persoane  adulte

2.   consiliere si suport persoanelor care solicita institutionalizarea

3.  prevenirea marginalizarii sociale;

4.   sprijinire pentru reintegrarea sociala;

 

ACTE NECESARE CONSTITUIRII DOSARULUI DE INTERNARE

ÎN CENTRE REZIDENȚIALE

 

CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI ASITENȚĂ NR. 1

 ȘI

CENTRUL MEDICO-SOCIAL „SFĂNTUL ANDREI”

 

 

1.   Cerere din partea solicitantului sau reprezentantului legal (tutore, curator) – se depune la Registratura Directiei de Asistenta Sociala cu sediul in Soseaua Oltenitei, numarul 252-254, bloc 151, parter;

2.   Declaratie notariala a solicitantului din care sa reiasa ca nu are copii sau intretinatori legali. In cazul in care are intretinatori legali, acestia trebuie sa dea o declaratie notariala cu motivele pentru care nu isi pot ingriji parintele si sa prezinte eventuale acte medicale, daca sunt bolnavi;

3.   Recomandare medicala din care sa rezulte tipul de institutie care este indicata potrivit starii de sanatate eliberata de medicul specialist (certficat A5 timbrat);

4.   Analize medicale, examen coproparazitologic, examen coprobacteriologic, R.B.W., radiografie plamani si test HIV/SIDA;

5.   Adeverinta medicala care sa precizeze ca nu sufera de boli infecto-contagioase;

6.   Adeverinta de venit impozabil (act de stare materiala de la Circa Financiara);

7.   Copie act de identitate ale persoanei ce doreste internarea;

8.   Copie act de identitate al persoanei care a depus cererea;

9.   Copie certificat de nastere (daca este cazul);

10.Copie certificat de casatorie (daca este cazul);

11.Copie hotarare de divort (daca este cazul);

12.Copie certificat de deces sot/sotie (daca este cazul);

13.Copie certificat de incadrare in grad de handicap (daca este cazul);

14.Copie decizie de pensie (daca este cazul);

15.Talon de pensie recent (daca este cazul);

16.Istoric medical – Investigatii paraclinice efectuate pana la momentul internarii (internari mai vechi in spital etc.);

17.Situatia locativa (dupa caz): copie contract al casei proprietate personala, copie contract de vanzare cumparare, copie act de donatie, copie act de mostenire, copie contract de inchiriere etc.;

Dosarul se poate depune la sediul DGASPC sector 4, situat in Sos. Oltenitei nr.252-254 sau in aleea Covasna, numarul 2 - 4, sector 4, Bucuresti, in cadrul Complexului “Sfantul Spiridon” parter, intrarea din spate (Serviciului Rezidential pentru Persoane Adulte)

ATENTIE!

Persoanele care solicita internare trebuie sa aiba mutatie definitiva in sectorul 4.

Internarile se efectueaza in limita locurilor disponibile si a listei de asteptare.

 

BAZA LEGALA:

1.   Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare;

2.   Hotărârea de Guvern nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

3.   Hotărârea de Guvern nr. 1434/2004 privind atribuțiile și Regulamentul-cadru de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

4.   Ordinul 2126/05.11.2014 privind aprobarea Standardelor Minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor varstnice, persoanelor fara adapost, tinerilor care au parasit sistemul de protectie a copilului si a altor categorii de persoane adulte aflate in dificultate, precum si pentru serviciile acordate in comunitate, serviciilor acordate in sistem integrat si cantinelor sociale.

5.   Ordinul nr. 559/2008 pentru aprobarea Standardelor specifice de calitate pentru centrele rezidențiale, centrele de zi și locuințele protejate pentru pesoanele cu handicap;

6.   Ordinul nr. 383/2005 pentru aprobarea standardelor generale de calitate privind serviciile sociale și a modalității de evaluare a îndeplinirii acestora de către furnizori;

7.   Hotărârea de Guvern nr. 430/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea si funcționarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;

8.   Hotărârea de Guvern nr. 23/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale

9.   Ordonanța Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare;

10.Legea nr. 47/2006 privind sistemul național de asistență socială;

11.Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare și Contractul Colectiv de Muncă aplicabil;

12.  Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

13.Ordinul nr. 153/2003 pentru aprobarea Normele metodologice privind înființarea, organizarea și funcționarea cabinetelor medicale;

14.Legea sanatatii mintale nr. 487/2002;

15.Instrucțiuni  nr. 1/507 din 28 iulie 2003 “de aplicare a Normelor privind organizarea, funcționarea și finanțarea unităților de asistență medico-sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 412/2003”

16.Ordin nr. 491 din 23/05/2003 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 382 din 03/06/2003 pentru aprobarea Grilei de evaluare medico-sociala a persoanelor care se interneaza în unitati de asistenta medico-sociale

17. Lege nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.