Pentru depunerea dosarului privind stimulentul de inserție acordat conform O.U.G.111/2010, cu modificările și completările ulterioare, până la vârsta de 3/4 ani (în cazul copilului cu dezabilități) în cuantum de 650 lei/lună, sunt necesare următoarele acte  în copie xerox și original:

 

     

1.cererea tip pentru acordarea stimulentului de inserție;

2.actele de identitate ale părinților copilului (mama și tatăl copilului);

3.certificatul naștere al copilului pentru care se solicită dreptul;

4.certificatul de căsătorie;

5.dovada eliberată de către angajator/angajatori din care să reiasă data cu care începe activitatea (decizie/dispoziție de reluare a activității);

6.adeverință tip completată de angajator/angajatori;

7.adeverință ANAF pentru anul nașterii copilului și pentru anul anterior nașterii copilului (pentru persoanele care au obținut venituri din activități independente);

8.extras de cont pentru persoanele care solicită plata prin transfer bancar (lista băncilor se poate consulta pe site ul APISMB); titularul extrasului de cont trebuie să fie același cu titularul dosarului;

9.dosar cu șină.

           

            Pentru persoanele care locuiesc pe raza sectorului 4  dosarele se înregistează la sediul Direcției de Asistență Socială,  Biroul Alocații și Indemnizații,  din str.Enache Ion nr.1A, parter, Sector 4, București.

            Actele se depun de către unul dintre reprezentanții legali ai copilului și se prezintă în copie xerox și original.

            În cazul în care părinții nu sunt căsatoriți, iar stimulentul de inserție este solicitat de către tatăl copilului, dosarul trebuie să conțină și un referat de anchetă socială. Ancheta socială se efectuează de către autoritatea tutelară,  la solicitarea titularului dosarului privind stimulentul de inserție, printr-o cerere scrisă (la care se anexează actele de identitate ale părinților copilului -copie xerox- și certificatul de naștere al copilului-copie xerox-) și înregistrată la instituția noastră.        

            Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială a Municipiului București soluționează cererea, emite decizie de aprobare sau respingere și efectuează plata stimulentului de inserție pentru cererile aprobate. Date contact APISMB: str.Ion Câmpineanu nr.20, Sector 1; programul cu publicul se desfășoară în sediul din Bld.Magheru nr.7, Sector 1, e -mail : apismb@mmanpis.ro                               Sectiunea fișiere

adeverinta-stimulent 37.0KB
cerere icc.pdf 755.6KB