În conformitate cu Legea 263/2007, modificată, în îndeplinirea scopului lor, centrele tip creşă, realizează, în principal, următoarele activităţi:

a) asigură servicii de îngrijire, supraveghere şi educaţie a copiilor de vârstă antepreşcolară, prin personalul angajat specializat şi/sau protocoale cu structuri specializate;

b) asigură un program de educaţie timpurie adecvat vârstei, nevoilor, potenţialului de dezvoltare şi particularităţilor copiilor de vârstă antepreşcolară, prin personalul angajat specializat şi/sau protocoale cu structuri specializate;

c) asigură supravegherea stării de sănătate şi de igienă a copiilor şi acordă primul ajutor şi îngrijirile medicale necesare în caz de îmbolnăvire, până la momentul preluării copilului de susţinătorul legal sau al internării într-o unitate medicală, după caz, prin personalul angajat specializat sau protocoale cu structuri specializate;

d) asigură nutriţia copiilor cu respectarea normelor legale în vigoare, prin personalul angajat specializat sau protocoale cu structuri specializate;

e) colaborează cu familiile copiilor care frecventează creşa şi realizează o relaţie de parteneriat activ cu părinţii/reprezentanţii legali în respectarea interesului copilului, prin personalul specializat sau protocoale cu structuri specializate;

f) asigură consiliere şi sprijin pentru părinţii/reprezentanţii legali ai copiilor, prin personalul angajat specializat sau protocoale cu structuri specializate;

g) contribuie la depistarea precoce a situaţiilor de risc care pot determina separarea copilului de părinţii săi şi sesizează instituţiile abilitate în acest sens, prin personalul angajat specializat sau protocoale cu structuri specializate.

      Dosarul este necesar sa contina:

1. DOSAR ADMINISTRATIV

- CERERE ÎNSCRIERE

- DECLARAȚIE

- ADEVERINȚĂ SALARIAT - PENTRU AMBII PARINȚI (ORIGINAL )

- CARTE DE IDENTITATE -PENTRU AMBII PARINȚI (DOUĂ COPII)

- CERTIFICAT DE NAȘTERE COPIL ( DOUĂ COPII )

- DOSAR DE PLASTIC CU ȘINĂ

2. DOSARUL MEDICAL

ANALIZE MEDICALE IN ORIGINAL:

- ADEVERINȚĂ MEDICALĂ (PENTRU PARINȚI)

- EXUDAT FARINGIAN (PENTRU COPIL)

- EX. COPROPARAZITOLOGIC (valabil 30 zile) (PENTRU COPIL)

- CARNET VACCINARI COPIL - COPIE

- FIȘA MEDICALĂ (completata de către medicul de familie)

- AVIZ EPIDEMIOLOGIC – VALABIL 24 ORE

- DOSAR DE PLASTIC CU ȘINĂ

 

Beneficiarii, prin intermediul formularului de satisfactie a clientului, au posibilitatea de a-si exprima parerea cu privire la calitatea serviciilor oferite. (atasam model)

 

LEGISLATIE

 -Legea  nr. 263/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea creselor

 -Legea nr.1/2011 a educatiei nationale cu modificarile si completarile ulterioare;

 -Hotararea Guvernului nr.1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare si functionare a creselor si a altor unitati de educatie timpurie anteprescolara;

 -Ordinul Ministrului Sanatatii nr.1955/1995 pentru aprobarea Normelor de igiena privind unitatile pentru ocrotire,educare si instruirea copiilor si tinerilor cu modificarile si completarile ulterioare;

 -Legea nr.272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului;

 -Legea nr.195/2006 privind tichetele cadou si tichetele de cresa.

 -Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice,cu completarile si modificarile ulterioare.

 -Ordonanta de Guvern nr.148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului,cu modificarile si completarile ulterioare;

 

   Informații suplimentare despre numărul de locuri disponibile, despre modalitatea de depunere a dosarului se obțin direct de la Centrul Multifunctional ''Micii Magicieni''

situată în Str. Izvorul Mureșului, nr. 4, Sector 4, Bucureşti, sau prin telefoanele puse la dispoziţie.

 

Şef Centru: Tudose Mariana

Tel: 021.9441

E-mail: cresa24@dgaspc4.ro