CENTRUL DE ÎNTRUNIRI ŞI RELAXARE PERSOANE VÂRSTNICE "COVASNA" - CLUBUL SENIORILOR -

 

DESPRE NOI

Clubul Seniorilor este un loc special dedicat persoanelor de vârsta a treia. Este un centru de zi modern, cu o capacitate de 80 - 100 locuri/zi, un spaţiu de relaxare şi socializare pentru pensionarii din sectorul 4, fiind destinat stimulării intercomunicării şi readucerii persoanelor de vârsta a treia în viaţa socială proactivă.

 ,,Clubul Seniorilor” dezvoltă şi încurajează legăturile interumane, inclusiv cu familiile şi apropiaţii persoanelor vârstnice. Prin activităţile pe care le desfăşoară permite menţinerea unei vieţi socio-culturale active şi stimulează participarea activă a persoanelor vârstnice la acestea.

Acest program vine în sprijinul persoanelor de vârsta a treia, prin creşterea confortului psihic, prin implicarea în activităţi cu caracter recreativ şi socio-cultural, precum şi prin dezvoltarea unei aptitudini de întrajutorare între semeni.

 

1. Prezentare generală   

           Clubul Seniorilor face parte din Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bucureşti, Sector 4, şi are sediul în municipiul Bucureşti, în strada Covasna nr. 3bis şi a luat fiinţă în data de 1 aprilie 2015.

Clubul Seniorilor este coordonat de către dl. Bădulescu Andrei - Şef Serviciu.

2. Personal                                                                                                                                                                                                                                                                     

Clubul Seniorilor are un număr de 9 angajaţi: şef serviciu, un psiholog, o asistentă medicală (specializare BFKT), doi asistenţi sociali, un inspector / asistent social, doi inspectori de specialitate, un mecanic, o îngrijitoare.

 

3. MISIUNEA NOASTRĂ

   Misiunea Clubului Seniorilor Sector 4 este de a crea un cadru ambiental pentru relaxarea persoanelor vârstnice, care să respecte, în primul rând, demnitatea şi siguranţa membrilor clubului , principiul egalităţii şi al identităţii de sine a persoanei. Valorile fundamentale pe care le dezvoltăm reprezintă un set de principii care conduc activitatea Clubului Seniorilor Sector 4 în îndeplinirea obiectivelor specifice stabilite.                           

O  Organizarea şi asigurarea unui serviciu integrat de asistenţă a persoanelor vârstnice;

O  Creşterea gradului de integrare şi participare socială a vârstnicilor;

O  Asigurarea accesului la informaţii privind drepturile persoanelor vârstnice, consiliere şi sprijin administrativ în accesarea acestor drepturi;

O  Oferirea de condiţii de petrecere a timpului liber care să respecte identitatea, integritatea şi demnitatea persoanelor vârstnice;

O  Îmbunătăţirea imaginii sociale a vârstnicilor şi a fenomenului îmbătrânirii în general;

O  Promovarea culturii şi acţiunilor formative care să favorizeze accesul la mijloacele de cultură;

O  Stimularea participării persoanelor vârstnice la viaţa socială cu efect în planul menţinerii capacitaţilor fizice şi intelectuale ale acestora;

O  Facilitarea şi încurajarea legăturilor interumane, inclusiv cu familiile persoanelor vârstnice;

O  Prevenirea şi diminuarea simptomelor de instituţionalizare;

O  Promovarea autonomiei şi participării persoanelor vârstnice la viaţa comunităţii, prin respectarea principiului “îmbătrânirii active”;

 

Clubului Seniorilor Sector 4  funcţionează pe baza următoarelor principii:

O  principiul asigurării şi respectării intimităţii şi confidenţialităţii

O  principiul respectării drepturilor omului

O  principiul respectării demnităţii umane

O  principiul recunoaşterii valorii fiecărei fiinţe umane şi valorizării ei

O  principiul abordării individualizate

O  principiul nediscriminării

O  principiul implicării active şi depline a beneficiarilor de protecţie socială

O  principiul asigurării dreptului de a alege

 

4. Activităţi ce se desfăşoară în cadrul Clubului Seniorilor sector 4

În cadrul Clubului Seniorilor se pot desfăşura următoarele activităţi :

O  Relaxare şi terapie prin dans

O  Consiliere psihologică şi sfaturi de natura juridică

O  Jocuri de societate şi activităţi recreative - şah, rummy, table, cărţi, etc.

O  Discuţii interactive şi sfaturi pe diverse teme - juridice, sociale, medicale, psihologice , etc

O  Programe culturale - vizionare filme , recunoaşte melodia, cenaclu literar, ateliere de lucru

O  Diverse programe de divertisment

O  ,,Amintiri din copilărie,, povestea mea , discuţii între generaţii vizitarea unor obiective turistice, pelerinaje.

 

5.  Pentru înscriere este necesar să aveţi domiciliul în sectorul 4.

 Pentru a beneficia de statutul de membru, aveţi nevoie de următoarele acte:

O  Copie BI/CI

O  Copie talon pensie

O  Adeverinţa de la medicul de familie ( din care să rezulte că nu suferiţi de afecţiuni psihice şi boli infecto-contagioase)

O  Cerere tip

 

OBŢINEREA CALITĂŢII DE MEMBRU AL CLUBULUI SENIORILOR SECTOR 4 ESTE GRATUITĂ

 

6.  CONTACT

Adresa noastră este : Str. Covasna , nr.3 bis, sector 4 , Bucureşti

Telefon : 021.9441

E-mail: Clubul.Seniorilor@dgaspc4.ro

Persoane de contact:

Şef centru: Bădulescu Andrei

Insp.sp.: Anghel Alina-Ramona