Centrul de Plasament “Robin Hood” este un serviciu pentru protectia copilului de tip rezidential care are drept misiune generala furnizarea sau asigurarea pe o perioada determinata a accesului copiilor / tinerilor la gazduire, ingrijire, educatie si pregatire in vederea reintegrarii / integrarii familiale si / sau socio-profesionale.

            Centrul de Plasament “Robin Hood” este organizat in structura Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului sector 4, in regim de component functional al acesteia, fara personalitate juridical.

            Centrul aplica standardele minime obligatorii privind serviciile pentru protectia copilului de tip rezidential conform ordinului ANPDC nr. 21/2004.

            Deschiderea oficiala a centrului a avut loc in luna Noiembrie 2000, prin Hotararea  Consiliului local al sectorului 4 .

            Capacitatea centrului este de 60 de locuri.

Sediul acestuia este in Bulevardul Metalurgiei nr. 89, sector 4.

 

I.    Legislatia de referinta in baza careia functioneza centrul:

 

-         Legea 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului;

-         Ordinul 21/2004 privind Standardele minime obligatorii privind centrul de tip rezidential;

-         Hotararea HCL nr. 39/26.10.2000 privind infiintarea servciului-actul de infiintare si functionare;

-         Ordinul nr. 69/10.06.2004 privind standardele minime obligatorii privind managementul de caz in domeniul protectiei copilului;

-         Ordinul nr. 80/25.06.2004 privind Normele metodologice privind intocmirea planului de servicii si a normelor metodologice privind intocmirea planului individualizat de protectie.

 

II. BENEFICIARII

            Beneficiarii masurii de protectie speciala  plasament in cadrul centrului sunt:

- copiii separati , temporar sau definitiv de parintii lor, ca urmare a stabilirii, in conditiile legii a masurii de plasament;

- copiii pentru care a fost dispus, in conditiile legii plasamentul;

- tinerii care au implinit varsta de 18 ani si care beneficiaza, in conditiile legii, de protectie speciala;

- copiii ai caror parinti sunt decedati, necunoscuti, decazuti din exercitiul drepturilor parintesti sau carora li s-a aplicat pedeapsa interzicerii drepturilor parintesti, pusi sub interdictie, declarati morti sau disparuti prin hotarare judecatoreasca cand nu a putut fi instituita tutela;

- copiii abuzati sau neglijati;

- copiii care in vederea protejarii intereselor lor nu pot fi lasati in grija parintilor din motive neimputabile acestora;

            Intervalul de varsta al copiilor / tinerilor beneficiari ai serviciilor centrului este  . intre 9-21ani

            Masura de protectie speciala plasament pentru acestia este stabilita / instituita in urma hotararii emise de catre Comisia pentru Protectia Copilului sau a Sentintei Civile emisa de Instanta Judecatoreasca .

 

 

     III. PRINCIPIILE CARE STAU LA BAZA ACTIVITATII DIN CENTRU

            Toate activitatile desfasurate de catre personal in cadrul centrului au la baza respectarea si promovarea cu prioritate a interesului superior al copilului, asistarea acestora in realizarea si exercitarea drepturilor lor, respectarea demnitatii copiilor, ascultarea opiniilor lor si luarea in consideratie a acestora, tinand cont de varsta si de gradul lor de maturitate.

            Se mentin relatiile personale ale copiilor si contactele directe ale acestora cu parintii, familia largita, precum si cu alte persoane fata de care copiii au dezvoltat legaturi de atasament sau care sunt importante pentru ei.

             Copiii beneficiaza in centru de o ingrijire individualizata si personalizata, asigurandu-li-se interventii profesioniste prin echipa multidisciplinara.

 

       IV. PERIOADA DE GAZDUIRE A BENEFICIARILOR

            Asigurarea protectiei copiilor se face pe o perioada determinata, in functie de particularitatile fiecarui caz, perioada de institutionalizare urmarindu-se sa fie cat mai scurta pana la reintegrarea acestora in familia naturala / largita si / sau integrarea socio-profesionala.

 

        V. PROGRAMUL DE ACTIVITATI

            Activitatile desfasurate cu si pentru copiii din centru sunt :

- activitati scolare (pregatirea temelor, studiu individual, vizite si legaturi cu scoala, participarea la sedintele cu parintii) ;

- activitati de socializare (oferirea de informatii despre drepturile copilului, consolidarea abilitatilor de integrare in societate, participarea la diverse evenimente, vizite, sarbatori, aniversari) ;

- activitati de dezvoltare de deprinderi de viata independenta (notiuni de igiena individuala si colectiva, implicarea in activitati casnice cotidiene : curatenie, intretinere, gestionarea bunurilor materiale si a banilor de buzunar, orientarea scolara si profesionala) ;

- activitati de timp liber (activitati artistice sau sportive in centru - atelierul de creatie / sala de sport, vizionarea de programe TV – in cadrul clubului, lectura – in cadrul bibliotecii centrului, excursii, tabere).

 

Date de contact:

Centru de Plasament „Robin Hood” functioneaza în B-dul Metalurgiei nr. 89, sector 4, București, Tel: 021.9441

Adresa e-mail: robinhood@dgacpc4.ro

Sef centru: Dr. Maria Andreescu;

Inlocuitor sef centru: Psih. Crina Irimia;