DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 4

 

 

   SERVICII SOCIALE DE ZI

Sunt acele servicii prin care se asigură menținerea, refacerea și dezvoltarea capacităților copilului și ale părinților săi, pentru depășirea situațiilor care ar putea determina separarea copilului de familia sa. Acestea cuprind:
a) centre de zi;
b) servicii de consiliere și sprijin pentru părinți;
c) centre de asistență și sprijin pentru readaptarea copiilor cu probleme psihice și sociale;
d) serviciile de monitorizare, asistență și sprijin al femeii gravide predispuse să își abandoneze copilul. 

Beneficiarii acestor servicii și obligațiile celor care le administrează sunt urmatoarele: 
• copiii și părinții cărora li se acordă prestații și servicii destinate prevenirii separării lor;
• copiii care au beneficiat de o măsură de protecție specială și au fost reintegrați în familie;
• copiii care beneficiază de o măsură de protecție specială;
• părinții copiilor care beneficiază de o măsură de protecție specială
• copiii neînsoțiți de părinți sau de un alt reprezentant legal care solicită o formă de protecție în condițiile reglementărilor legale privind statutul și regimul refugiaților. 

Atribuții:
• să asigure un program educațional adecvat vârstei, nevoilor, potențialului de dezvoltare și particularităților copiilor;
• să asigure activități recreative și de socializare; • să le asigure copiilor consiliere psihologică, orientare școlară și profesională;
• să le asigure consiliere și sprijin părinților;
• să dezvolte programe specifice pentru prevenirea comportamentelor abuzive ale părinților, precum și a violenței în familie;
• să asigure programe de abilitare și reabilitare;
• să contribuie la depistarea precoce a situațiilor de risc care pot determina separarea copilului de părinți;
• să contribuie la realizarea obiectivelor incluse în planul de servicii sau, după caz, în planul individualizat de protecție.


Pe raza teritoriala a sectorului 4, sunt functionale urmatoarele centre de acest tip:

      - Centrul de zi ''Casa Sperantei'';

      - Centrul de zi ''Eu și Prietenii Mei'';

      - Centrul de Zi și Recuperare Copil cu Handicap „Harap Alb”;