DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 4

 

 

 

SERVICII OFERITE BENEFICIARILOR

Instituția noastră, prin intermediul departamentelor de specialitate, oferă beneficiarilor sectorului 4 următoarele servicii:

Ajutoare materiale și nonmateriale;

Asistență persoane vârstnice și monitorizare asistenți personali;

Ajutor social;

Alocație pentru susținerea familiei;

Ajutor de urgență;

Alocație de stat;

Indemnizație de crestere copil până la vârsta de 2/3ani si stimulent de insertie până la vârsta de 3/4 ani;

Eliberare certificat încadrare în grad de handicap;

Servicii și prestații sociale pentru persoanele cu handicap;

Servicii rezidențiale pentru persoane adulte;

Ajutor pentru încălzirea locuinței în perioada sezonului rece;

Servicii de prevenire a separarii copilului de familie;

Servicii de soluționare și prevenire a violenței în familie; 

Asistență maternală și alternative familiale;

Servicii de adopție și postadopție;

Managementul cazului unui copil;

Servicii de secretariat comisie - copil;

Servicii de evaluare complexă - copil;

Servicii sociale de tip rezidential, pentru copii, în cadrul centrelor de tip rezidențial;

      - Centrul pentru mamă și copil;

      - Centrul de plasament ''Robin Hood'';

      - Adapostul de noapte și zi pentru copii străzii;

      - Centrul de coordonare, consiliere, evaluare și suport "Sf. Spiridon";

Servicii sociale de zi, pentru copii, în cadrul centrelor de zi;

      - Centrul de zi ''Casa Speranței'';

      - Centrul comunitar "'Sf. Vasile'';

      - Centrul de zi ''Eu și Prietenii Mei''

      - Centrul de Zi si Recuperare Copil cu Handicap „Harap Alb”;

Servicii de tip creșă;

      - Centrul multifuncțional ''Degețica'';

      - Centrul multifuncțional ''Mica Sirenă'';

      - Centrul multifuncțional ''Scufița Roșie'';

      - Centrul multifuncțional "Dumbrava Minunată'';

      - Centrul multifuncționl "Crăiasa Zăpezii";

      - Centrul multifuncțional "Micii Magicieni";

Clubul Seniorilor

Centru de zi pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independentă pentru persoane cu dizabilități

 

Alte servicii auxiliare

Eliberarea de adeverințe care fac dovada plății asigurărilor de sănatate precum și a oricaror adeverințe care să ateste statutul de salariat al instituției - detalii aici;