DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 4

 

 

SERVICII DE TIP REZIDENTIAL

Rolul serviciilor de tip rezidențial este de a asigura protecția, creșterea și îngrijirea copilului separat, temporar sau definitiv, de părinții săi, ca urmare a stabilirii în condițiile legii a măsurii plasamentului. 
Aceste servicii includ centrele de plasament (inclusiv casele de tip familial), centrele de primire a copilului în regim de urgență, precum și centrele maternale. 

Beneficiari:
• copiii separați, temporar sau definitiv, de părinții lor, ca urmare a stabilirii în condițiile legii a măsurii plasamentului în aceste servicii;
• copiii pentru care a fost dispus, în condițiile legii, plasamentul în regim de urgență;
• tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani și beneficiază de protecție specială în condițiile legii;
• cuplurile părinte/reprezentant legal - copil, în situația constatării riscului de abandon al copilului din motive neimputabile părintelui/reprezentantului legal sau în situația includerii acestuia într-un program de restabilire a legăturilor familiale;
• copiii neînsoțiți de părinți sau de un alt reprezentant legal, care solicită o formă de protecție în condițiile reglementărilor legale privind statutul și regimul refugiaților.

Atribuții:
• asigură cazarea, hrana, cazarmamentul, echipamentul și condițiile igienico-sanitare necesare protecției speciale a copiilor, tinerilor și, după caz, mamelor care beneficiază de acest tip de serviciu, în funcție de nevoile și de caracteristicile fiecărei categorii de beneficiari;
• asigură, după caz, supravegherea stării de sănătate, asistență medicală, recuperare, îngrijire și supraveghere permanentă a beneficiarilor;
• asigură paza și securitatea beneficiarilor;
• asigură beneficiarilor protecție și asistență în cunoașterea și exercitarea drepturilor lor;
• asigură accesul beneficiarilor la educație, informare, cultură;
• asigură educația informală și nonformală a beneficiarilor, în vederea asimilării cunoștințelor și a deprinderilor necesare integrării sociale;
• asigură socializarea beneficiarilor, dezvoltarea relațiilor cu comunitatea;
• asigură climatul favorabil dezvoltării personalității copiilor;
• asigură participarea beneficiarilor la activități de grup și la programe individualizate, adaptate nevoilor și caracteristicilor lor;
• asigură intervenție de specialitate;
• contribuie la realizarea obiectivelor cuprinse în planul individualizat de protecție;
• urmăresc modalitățile concrete de punere în aplicare a măsurilor de protecție specială, integrarea și evoluția beneficiarilor în cadrul serviciului și formulează propuneri vizând completarea sau modificarea planului individualizat de protecție sau îmbunătățirea calității îngrijirii acordate;
• asigură posibilități de petrecere a timpului liber.

 

Pe raza teritoriala a sectorului 4, sunt functionale urmatoarele centre de acest tip:

      - Centrul de plasament ''Robin Hood'';

      - Adapostul de noapte si zi pentru copiii strazii;

      - Centrul de coordonare, consiliere, evaluare și suport "Sf. Spiridon"