DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 4

 

 

Serviciul Violență în Familie  - are ca principal obiect de activitate atât prevenirea violenței cât și soluționarea solicitarilor privind problematica violenței în familii.

Activitățile desfășurate în cadrul Serviciului Violență în Familie se îmaprt în:

  1.  Inițiere și promovare de activități de orientare și informare ce ajută la prevenirea fenomenului de violență în familie.
  2. Verificare, primire și inregistrare a cererilor,sesizărilor persoanelor adulte aflate în situații de risc cauzate de mediul conflictual în care se afla, în vederea acordării de drepturi și asistență socială, conform legii.
  3. Efectuare de anchete sociale la domiciliul beneficiarilor în scopul culegerii de noi informații și creării unei imagini de ansamblu asupra cazului, identificare de soluții și modalități  de rezolvare precum și monitorizarea cazurilor de violență în familie de pe raza teritoriala a sectorului 4.
  4. Consiliere psihologică, socială și juridică a beneficiarilor.
  5. Informarea și sprijinirea lucrătorilor poliției care în cadrul activităților specifice întalnesc situații de violență în familie.
  6. Rezolvarea altor tipuri de sesizări.

 

Cadrul legal:

      Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie, republicată 2012

       Legea nr. 25/ 2012 privind modificarea și completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie

 

Ordinul Nr. 384/306/993 din 12 iulie 2004 pentru aprobarea Procedurii de conlucrare în prevenirea și monitorizarea cazurilor de violență în familie

Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului

      Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse între femei și bărbați