DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 4

 

 

Serviciul Prevenirea Separarii Copilului de Familie

Functioneaza in cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului sector 4,  din anul 2011,  in baza Hotararii  nr.5/31.01.2011 emisa de  Consiliul  Local Sector  4.

Serviciul Prevenirea Separarii Copilului de Familie instrumenteaza cazurile  copiilor expusi riscului separarii de familia care nu are  capacitatea  de a-si indeplini functiile si responsabilitatile.  Serviciul instrumenteaza si cazurile gravidelor aflate in situatie de risc.

 

Prin copii  expusi riscului separarii de familie  se intelege:

- Copii  a caror nastere nu a fost inregistrata,

- Copii ai  caror parinti nu au acte de identitate,

- Copii ai caror parinti refuza sa isi asume responsabilitatile  parentale,

- Copii din mame/parinti minori,

- Copii din familii cu situatie locativa precara,

- Copii cu situatie materiala si financiara deficitara,

- Copii cu probleme de sanatate fizica si/sau mentala,

- Copii cu parinti avand  probleme de sanatate fizica si/sau mentala, cu tulburari de

  comportament, consumatori de substante interzise,

- Copii din mame/parinti cu un nivel de educatie scazut,

- Copii din mame/parinti fara abilitati sociale,

- Copii si parinti fara sustinere din partea familiei largite,

- Copii aflati in situatia de risc de parasire sau parasiti in unitati sanitare,

- Copii cu probleme de relationare,

- Copii aflati in situatia de abandon scolar ( din cauza absentelor nemotivate

   a problemelor de comportament, etc).

 

Cazurile sunt sesizate de:

-  copii, parinti, familia largita, persoane fizice,

-  maternitati in special Maternitatea Bucur,

-  spitale de pediatrie in special Spitalul Clinic de copii “M.S.Curie”,

-  politie, scoli, alte DGASPC-uri, ONG-uri, alte institutii.

 

Serviciul Prevenirea Separarii Copilului de Familie asigura  familiilor  si copiilor  expusi riscului separarii:

-          Evaluarea situatiei copilului si a familiei,

-          Informare  si consiliere in vederea asumarii obligatiilor ce le revin si depasirii momentelor de criza,

-          Asistenta si indrumare in vederea obtinerii actelor de identitate pentru parintii,  inregistrarii nasterii copiilor si obtinerii anumitor drepturi

-          Sprijin material,

-          Monitorizare.

 

Serviciul intocmeste urmatoarele documente:

-          Raportul de evaluarea initiala,

-          Rapoarte de vizita,

-          Rapoarte de ancheta sociala,

-          Rapoarte, minute si procese verbale  de intalnire,

-          Adrese catre alte institutii si servicii,

-          Planuri de servicii,

-          Planuri individualizate de protectie,

-          Rapoarte de monitorizare,

-          Rapoarte finale.

 

Serviciul colaboreaza cu:

 

-          Maternitati,

-          Spitale de pediatrie,

-          Directiile  de  Evidenta a Persoanelor,

-          Servicii de Stare Civila,

-          Sectii de Politie,

-          Centre Maternale,

-          Centre de zi,

-          Centre  de Consiliere Parinti,

-          ONG-uri  si alte servicii care acorda sprijin in vederea mentinerii copilului in familie,

-          Alte DGASPC-uri.

 

Serviciul isi  propune  urmatoarele obiective:

-          Cresterea numarului de copii sprijiniti si consiliati pentru depasirea

dificultatilor de dezvoltare si/sau integrare in familie, scoala, grupuri sociale,

-          Responsabilizarea parintilor si familiilor largite cu privire la cresterea si

ingrijirea propriilor copii,

-          Scaderea numarului de copii  pentru care se iau masuri de protectie

speciala, din cauza unor  dificultati temporare ale familiei.

 

LEGISLATIA APLICABILA

 

ACTUL NORMATIV

APLICABILITATE

Legea nr.  272/2004

privind protectia si promovarea dreptului copilului, republicata

HG nr. 1434/2004

privind atributiile si Regulamentul-cadru de organizare si functionare ale DGASPC

HG nr. 1437/2004

privind organizarea si metodologia de functionare a Comisiei pentru protectia copilului

HG nr. 1438/2004

privind aprobarea regulamentelor-cadru de organizare si funcionare a serviciilor de prevenire a separarii copilului de familia sa, precum si a celor de protectie speciala a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea parintilor sai

Legea nr. 119/1996

cu privire la actele de stare civila, cu modificarile ulterioare,

Ordinul nr. 286/2006

pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea Planului de serivicii si a Normelor metodologice privind intocmirea Planului individualizat de protectie

Ordinul nr. 288/2006

pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz in domeniul protectiei drepturilor copilului

HCL sector 4 nr. 124/2013

Privind aprobarea prestatiilor financiare exceptionale

HGR nr. 1103/2014

pentru aprobarea metodologiei privind realizarea obligatiilor ce revin autoritatilor administratiei publice locale, institutiilor si profesionistilor implicati in prevenirea si interventia in cazurile de copii aflati in situatie de risc de parasire sau parasiti in unitati sanitare.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daca doriti sa beneficiati de serviciile de prevenire a separarii copilului de familie  ori daca aveti cunostinta de situatii de acest gen, nu ezitati sa ne contactat, prin telefon la numerele de la sectiunea ''contact'' ori personal in Str. Sld. Enache Ion, Nr. 1A, Et. 3, Sector 4, Bucuresti. - Vezi harta