DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 4

 

 

LEGISLAȚIE ÎN DOMENIUL PROTECȚIEI SOCIALE

 

    Direcția de Asistență Socială:

1.      O.U.G. 70/2011 – privind măsuri de protecție socială în perioada sezonului rece - descarcă;

2.      Legea 416/2001 – privind venitul minim garantat - descarcă;

3.      Legea 448/2006 – privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap - descarcă;

4.      H.G. 429/2008 – privind nivelul alocației de hrană pentru consumurile colective din unitățile sanitare publice - descarcă;

5.      Legea 287/2010 – privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 - descarcă;

6.      Legea 277/2010 – privind alocația pentru susținerea familiei - descarcă;

7.      H.C.L. 16/2009 – privind ajutorul de urgență;

8.      O.U.G. 111/2010 – privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor - descarcă;

9.   Legea 17/2000 - privind asistența socială a persoanelor vârstnice - descarcă;

10. H.C.L. 153/27.11.2014 - privind continuarea derularii proiectului " Ingrijiri medico-sociale complexe pentru persoane în vârstă și/sau cu handicap, dependente și parțial dependente din sectorul 4" în parteneriat cu Asociația Medicilor Rezidenți - descarcă; Anexă - descarcă.

 

    Direcția pentru Protecția Copilului:

    1. Legea 272/2004 - privind protectia si promovarea drepturilor copilului - descarcă;

  2. Legea 273/2004 - privind procedura adoptiei - descarcă;

  3. HG 1434/2004 - privind atributiile si Regulamentul-cadru de organizare si functionare ale Directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului - descarcă;

  4. HG 1437/2004 - privind organizarea și metodologia de functionare a comisiei pentru protectia copilului - descarcă;

  5. HG 429/2008 - privind nivelul alocatiilor de hrana pentru consumurile colective din unitatile sanitare publice - descarcă;

  6. Legea 61/1993 - privind alocatia de stat pentru copii - descarcă;

 

 

    Legi generale:

  1. Legea  287/2009 - Codul Civil - descarcă;

  2. Legea 286/2009 - Codul Penal - descarcă;

  3. Legea 134/2010 - Codul de Procedura Civila - descarcă;

  4. Legea 135/2010 - Codul de Procedura Penala - descarcă;