DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 4

 

 

O.U.G. 111/2010, cu modificările și completările ulterioare, indemnizație creștere copil /stimulent de inserție

           Pentru depunerea dosarului privind indemnizația de creștere copil până la vârsta de 2/3 ani (în cazul copilului cu dizabilități) în cuantum de minim 1233 lei sau 85% din media veniturilor nete realizate, sunt necesare urmatoarele acte:

- actele de identitate ale părinților (mamă și tată copil);

- certificatul de naștere al copilului pentru care se solicită dreptul;

- certificat de naștere pentru toți copiii născuți după anul 2006;

- certificat de căsătorie sau livret de familie completat la zi;

- dovadă eliberată de angajator din care să reiasă data cu care începe concediul de creștere copil (decizia de suspendare a contractului de muncă pentru efectuarea concediului de creștere copil);

- adeverință tip completata de angajator - descarcă;

- opțional, extras de cont (BRD, BCR, CEC, B.Transilvania etc);

- cererea tip de solicitare a acestui drept – descarcă;

- dosar cu șină.

Actele se depun de unul dintre reprezentanții legali ai copilului și se prezintă în copie și în original.

Dreptul reprezentând indemnizația pentru creșterea copilului se cuvine și se plătește coform O.U.G. 111/2010, cu modificările și completările ulterioare, începând cu ziua următoare celei în care încetează, conform legii, concediul de maternitate dar nu mai devreme de a 43-a zi de la data nașterii copilului, indiferent de persoana indreptățită, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la acea dată. În cazul în care termenul menționat mai sus este depășit indemnizația de creștere copil se acordă cu data înregistrării dosarului. Mențioanăm că indemnizația nu se acordă mai devreme de data la care s-a aprobat concediul pentru creșterea copilului (cererea de suspendare înregistrată la angajator) ori a încetat activitatea profesioanală.

Pentru depunerea dosarului privind stimulentul de inserție acordat conform O.U.G.111/2010, cu modificările și completările ulterioare, până la varsta de 3/4 ani (în cazul copilului cu dizabilități) în cuantum de 650 lei/lună, sunt necesare următoarele acte:

- actele de identitate ale părinților (mamă și tată copil);

- certificatul de naștere al copilului pentru care se solicită dreptul;

- certificatele de naștere pentru toți copiii născuți după anul 2006;

- certificat de căsătorie sau livret de familie completat la zi;

- dovadă eliberată de către angajator din care să reiasă data cu care începe activitatea (decizia de reluare a activității);

- adeverință tip completata de angajator - descarcă;

- extras de cont (BRD, BCR, CEC,ING, B.Transilvania etc..) pentru persoanele care solicită plata prin transfer bancar;

- cererea tip de solicitare a acestui drept – descarcă;

- dosar cu șină.

În cazul în care părinții nu sunt căsătoriți, iar drepturile prevăzute de O.U.G. 111/2010, cu modificările și completările ulterioare, respectiv stimulent sau indemnizație de creștere a copilului sunt solicitate de către tatăl copilului, dosarul trebuie să mai conțină și un referat de anchetă socială. Ancheta socială se efectuează de către autoritatea tutelară, la solicitarea titularului dosarului de indemnizație pentru creșterea copilului sau stimulentului de inserție, printr-o cerere scrisă și înregistrată la instituția noastră.

Actele se depun de către unul dintre reprezentanții legali ai copilului și se prezintă în copie și în original.

 

Pentru persoanele care locuiesc pe raza sectorului 4 dosarele se înregistrază la sediul Direcției de Asistentă Socială din Str. Soldat Enache Ion nr.1A, etaj 1, sector 4, București - Vezi Harta

Plata indemnizației pentru creșterea copilului/stimulentului de inserție se face de către Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială a Municipiului București.