DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 4

 

 

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI

SECTOR 4

   1. Prezentare Generală

    Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 (D.G.A.S.P.C. Sector 4) are rolul de a asigura, aplicarea politicilor și strategiilor de asistență socială în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor singure, a persoanelor vârstnice, a persoanelor cu handicap, precum și a oricăror persoane aflate în nevoie.

    În vederea realizării atributiilor ce îi revin, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4, îndeplinește, în principal, următoarele funcții:

de strategie, prin care asigură elaborarea strategiei de asistență socială, a planului de asistență socială pentru prevenirea și combaterea marginalizării sociale, precum și a programelor de acțiune anti-sărăcie, pe care le supune spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 4 al Municipiului București;

de coordonare a activităților de asistență socială și protecție a copilului la nivelul Sectorului 4 al Municipiului București;

de administrare a fondurilor pe care le are la dispozitie;

de colaborare cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor și instituțiilor care au responsabilități în domeniul asistenței sociale, cu serviciile publice locale de asistență socială, precum și cu reprezentanții societății civile care desfașoară activități în domeniu;

de execuție, prin asigurarea mijloacelor umane, materiale și financiare necesare pentru implementărea strategiilor cu privire la acțiunile anti-sărăcie, prevenirea și combaterea marginalizării sociale, precum și pentru solutionarea urgențelor sociale individuale și colective la nivelul Sectorului 4 al Municipiului București;

de reprezentare a Consiliului Local al Sectorului 4 al Municipiului București, pe plan intern și extern, în domeniul asistenței sociale și protecției copilului.

    2. Conducerea

     Conducerea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 se asigură de catre Directorul General și Colegiul Director.

  

    3. Organizare:

ROF - Descarcă

RI - Descarcă

Organigramă - Descarcă

Stat Funcții - Descarcă

Hotărâre - Descarcă

Lista Salariilor pentru Toate Functiile din Cadrul D.G.A.S.P.C. Sector4 - Descarcă

Lista Salariilor pentru Toate Functiile din Cadrul D.G.A.S.P.C. Sector4 - Martie 2018- Descarcă

 

    4. Strategii:

Stategia de prevenire a criminalității la nivelul Municipiului București (2011-2016) - Descarcă

Strategia națională pentru protecția și promovarea drepturilor copilului 2014-2020 - Descarcă;  Anexa - Descarcă

 

 

    5. Declarații de avere și interese:

 

          anul 2014 - vizualizare;

          anul 2013 - vizualizare;

 

 

    6. Raport activitate:

- pe anul 2015 - descarcă

- pe anul 2014 - descarcă

- pe anul 2013 - descarcă

    7. Raport de evaluare a implementării Legii 544/2001

 

           - pe anul 2015 - descarcă

           - pe anul 2014 - descarcă

           - pe anul 2013 - descarcă

 

    8. Proiectul "Creșterea performanțelor angajaților prin asigurarea dezvoltării profesionale la standarde europene"- cod SMIS 16113.

 

          - Prezentare - vizualizare;

          - Analiză diagnostic - vizualizare;

          - Analiză studiu impact - vizualizare;

          - Raport evaluare Nr.1 - vizualizare;

          - Raport evaluare Nr. 2 - vizualizare;

 

    9. Contract Colectiv de muncă la nivel de grup de unități Asistență Socială.

- pe anul 2017-2018 -  vizualizare

 

   10. Protocol de colaborare pe linia furnizării de date din Registrul Național de evidență a persoanelor - descarcă