DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 4

 

 

 

CENTRUL DE ÎNTRUNIRI ȘI RELAXARE PERSOANE VÂRSTNICE "COVASNA" - CLUBUL SENIORILOR -

 

DESPRE NOI

Clubul Seniorilor este un loc special dedicat persoanelor de vârsta a treia. Este un centru de zi modern, cu o capacitate de 80 - 100 locuri/zi, un spațiu de relaxare și socializare pentru pensionarii din sectorul 4, fiind destinat stimulării intercomunicării și readucerii persoanelor de vârsta a treia în viața socială proactivă.

 ,,Clubul Seniorilor” dezvoltă și încurajează legăturile interumane, inclusiv cu familiile și apropiații persoanelor vârstnice. Prin activitățile pe care le desfășoară permite menținerea unei vieți socio-culturale active și stimulează participarea activă a persoanelor vârstnice la acestea.

Acest program vine în sprijinul persoanelor de vârsta a treia, prin creșterea confortului psihic, prin implicarea în activități cu caracter recreativ și socio-cultural, precum și prin dezvoltarea unei aptitudini de întrajutorare între semeni.

 

1. Prezentare generală   

              Centrul de Întruniri și Relaxare pentru Persoane Vârstnice „Covasna”(Clubul Seniorilor) face parte din Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului București, Sector 4, fiind subordonat Primăriei Sector 4 și are ca partener Crucea Roșie, Filiala sector 4. Are sediul în municipiul București, în strada Covasna nr. 3bis și a luat ființă în data de 1 aprilie 2015.

Clubul Seniorilor este coordonat de către dl. Bădulescu Andrei - Șef Serviciu.

2. Personal                                                                                                                                                                                                                                                                      

Clubul Seniorilor are un număr de 9 angajați: șef serviciu, un psiholog, o asistentă medicală (specializare BFKT), doi asistenți sociali, un inspector / asistent social, doi inspectori de specialitate, un mecanic, o îngrijitoare.

 

3. MISIUNEA NOASTRĂ

   Misiunea Clubului Seniorilor Sector 4 este de a crea un cadru ambiental pentru relaxarea persoanelor vârstnice, care să respecte, în primul rând, demnitatea și siguranța membrilor clubului , principiul egalității și al identității de sine a persoanei. Valorile fundamentale pe care le dezvoltăm reprezintă un set de principii care conduc activitatea Clubului Seniorilor Sector 4 în îndeplinirea obiectivelor specifice stabilite.                           

O  Organizarea și asigurarea unui serviciu integrat de asistență a persoanelor vârstnice;

O  Creșterea gradului de integrare și participare socială a vârstnicilor;

O  Asigurarea accesului la informații privind drepturile persoanelor vârstnice, consiliere și sprijin administrativ în accesarea acestor drepturi;

O  Oferirea de condiții de petrecere a timpului liber care să respecte identitatea, integritatea și demnitatea persoanelor vârstnice;

O  Îmbunătățirea imaginii sociale a vârstnicilor și a fenomenului îmbătrânirii în general;

O  Promovarea culturii și acțiunilor formative care să favorizeze accesul la mijloacele de cultură;

O  Stimularea participării persoanelor vârstnice la viața socială cu efect în planul menținerii capacitaților fizice și intelectuale ale acestora;

O  Facilitarea și încurajarea legăturilor interumane, inclusiv cu familiile persoanelor vârstnice;

O  Prevenirea și diminuarea simptomelor de instituționalizare;

O  Promovarea autonomiei și participării persoanelor vârstnice la viața comunității, prin respectarea principiului “îmbătrânirii active”;

 

Clubului Seniorilor Sector 4  funcționează pe baza următoarelor principii:

O  principiul asigurării și respectării intimității și confidențialității

O  principiul respectării drepturilor omului

O  principiul respectării demnității umane

O  principiul recunoașterii valorii fiecărei ființe umane și valorizării ei

O  principiul abordării individualizate

O  principiul nediscriminării

O  principiul implicării active și depline a beneficiarilor de protecție socială

O  principiul asigurării dreptului de a alege

 

4. Activități ce se desfășoară în cadrul Clubului Seniorilor sector 4

În cadrul Clubului Seniorilor se pot desfășura următoarele activități :

O  Relaxare și terapie prin dans

O  Consiliere psihologică și sfaturi de natura juridică

O  Jocuri de societate și activități recreative - șah, rummy, table, cărți, etc.

O  Discuții interactive și sfaturi pe diverse teme - juridice, sociale, medicale, psihologice , etc

O  Programe culturale - vizionare filme , recunoaște melodia, cenaclu literar, ateliere de lucru

O  Diverse programe de divertisment

O  ,,Amintiri din copilărie,, povestea mea , discuții între generații vizitarea unor obiective turistice, pelerinaje.

 

5.  Pentru înscriere este necesar să aveți domiciliul în sectorul 4.

 Pentru a beneficia de statutul de membru, aveți nevoie de următoarele acte:

O  Copie BI/CI

O  Copie talon pensie

O  Adeverința de la medicul de familie ( din care să rezulte că nu suferiți de afecțiuni psihice și boli infecto-contagioase)

O  Cerere tip

 

OBȚINEREA CALITĂȚII DE MEMBRU AL CLUBULUI SENIORILOR SECTOR 4 ESTE GRATUITĂ

 

6.  CONTACT

Adresa noastră este : Str. Covasna , nr.3 bis, sector 4 , București

Telefon : 021.9441

E-mail: Clubul.Seniorilor@dgaspc4.ro

Persoane de contact:

Șef centru: Bădulescu Andrei

Insp.sp.: Anghel Alina-Ramona