DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 4

 

 

Serviciile acordate de Centrul pentru Mama si Copil se adreseaza cuplurilor mama – copil/ copii si constau in:

Serviciile sociale pe care Centrul maternal  le furnizeaza  sunt:

-        primire si gazduire temporara;

-        asigurarea hranei;

-        articole de igiena si sanitare;

-        mentinerea starii de sanatate;

-        servicii de educatie si consiliere;

-        consiliere psihologica;

-        servicii de integrare sociala;

-        servicii de integrare socio profesionala;

-        consiliere juridica;

-        reintegrare familiala si comunitara;

-        servicii post – rezidentiale;

BAZA LEGALĂ

 

-        Ordinul 101 din 2006 privind aprobarea Sandardelor minime obligatorii pentru centrul maternal si a ghidului metodologic de implementare a acestor standarde;

-          Standardele minime obligatorii pentru serviile de tip rezidential;

-          Standardele minime obligatorii pentru managementul de caz in domeniul protectiei copilului;

-          Legea nr. 272 din 2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului;

-          Hotararea de Guvern nr: 49/2011 – metodologia privind prevenirea si interventia in echipa multidisciplinara si in retea in situatiile de violenta asupra copilului si de violenta in familie.

 

Pentru a beneficia de serviciile centrului mama si copil este necesar sa completati si sa depuneti la registratura institutiei urmatoarele:

            -     cerere de includere in programul centrului pentru mama si copil – descarcă;

In cazul in care apar modificari in dosar, mai jos aveti actele nesare:

-          cerere pentru prelungirea contractului de rezidenta in centrul pentru mama si copil al D.G.A.S.P.C, sector 4 Bucuresti – descarca;

-          cerere de incetare a contractului de rezidenta - descarca.