DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 4

 

 

CENTRUL SOCIAL MULTIFUNCTIONAL "SCUFITA ROSIE"

 

În conformitate cu Legea 263/2007, modificată, în îndeplinirea scopului lor, centrele tip creșă, realizează, în principal, următoarele activități:

a) asigură servicii de îngrijire, supraveghere și educație a copiilor de vârstă antepreșcolară, prin personalul angajat specializat și/sau protocoale cu structuri specializate;

b) asigură un program de educație timpurie adecvat vârstei, nevoilor, potențialului de dezvoltare și particularităților copiilor de vârstă antepreșcolară, prin personalul angajat specializat și/sau protocoale cu structuri specializate;

c) asigură supravegherea stării de sănătate și de igienă a copiilor și acordă primul ajutor și îngrijirile medicale necesare în caz de îmbolnăvire, până la momentul preluării copilului de susținătorul legal sau al internării într-o unitate medicală, după caz, prin personalul angajat specializat sau protocoale cu structuri specializate;

d) asigură nutriția copiilor cu respectarea normelor legale în vigoare, prin personalul angajat specializat sau protocoale cu structuri specializate;

e) colaborează cu familiile copiilor care frecventează creșa și realizează o relație de parteneriat activ cu părinții/reprezentanții legali în respectarea interesului copilului, prin personalul specializat sau protocoale cu structuri specializate;

f) asigură consiliere și sprijin pentru părinții/reprezentanții legali ai copiilor, prin personalul angajat specializat sau protocoale cu structuri specializate;

g) contribuie la depistarea precoce a situațiilor de risc care pot determina separarea copilului de părinții săi și sesizează instituțiile abilitate în acest sens, prin personalul angajat specializat sau protocoale cu structuri specializate.

      Dosarul este necesar sa contina:

1. DOSAR ADMINISTRATIV

- CERERE ÎNSCRIERE - descarcă

- DECLARAȚIE - descarcă

- ADEVERINȚĂ SALARIAT - PENTRU AMBII PARINȚI (ORIGINAL )

- CARTE DE IDENTITATE - PENTRU AMBII PARINȚI (DOUĂ COPII)

- CERTIFICAT DE NAȘTERE COPIL ( DOUĂ COPII )

 - DOSAR DE PLASTIC CU ȘINĂ

2. DOSARUL MEDICAL

ANALIZE MEDICALE IN ORIGINAL:

- ADEVERINȚĂ MEDICALĂ (PENTRU PARINȚI)

- EXUDAT FARINGIAN (PENTRU COPIL)

- EX. COPROPARAZITOLOGIC (valabil 30 zile) (PENTRU COPIL)

- CARNET VACCINĂRI COPIL - COPIE

- FIȘA MEDICALĂ (completată de către medicul de familie) - descarcă

- AVIZ EPIDEMIOLOGIC – VALABIL 24 ORE

- DOSAR DE PLASTIC CU ȘINĂ

 

Beneficiarii, prin intermediul formularului de satisfactie a clientului, au posibilitatea de a-și exprima părerea cu privire la calitatea serviciilor oferite.

 

LEGISLAȚIE

 - Legea nr. 263/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creselor;

 - Legea nr.1/2011 a educației naționale cu modificările și completările ulterioare;

 - Hotărârea Guvernului nr.1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a creselor și a altor unități de educație timpurie antepreșcolară;

 - Ordinul Ministrului Sănătății nr.1955/1995 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unitățile pentru ocrotire, educare și instruirea copiilor și tinerilor cu modificările și completările ulterioare;

 - Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului;

 - Legea nr.195/2006 privind tichetele cadou și tichetele de cresă.

 - Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice, cu completările și modificările ulterioare.

 - Ordonanța de Guvern nr.148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului, cu modificările și completările ulterioare;

 

   Informații suplimentare despre numărul de locuri disponibile, despre modalitatea de depunere a dosarului se obțin direct de la Centrul Multifunctional "SCUFIȚA ROȘIE", situată în Aleea Tohani nr. 1, bl. 30, Sector 4, București, sau prin telefoanele puse la dispoziție.

 

Șef Centru Corbuleanu Laura

Tel: 021.9441

E-mail: cresatohani@dgaspc4.ro