DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 4

 

 

Centrul de Zi si Recuperare Copil cu Handicap „Harap Alb”

 

 

Centrul de Zi si Recuperare Copil cu Handicap „Harap Alb” este o instituție cu caracter public, fără autoritate juridică, fiind subordonat Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 4. Centrul de zi (cu o capacitate de 100 de locuri) oferă servicii pentru protecția copilului, servicii profesioniste si personalizate de îngrijire, reabilitare, educatie, recreere si socializare pe timpul zilei, consiliere, educare pentru parinti sau pentru reprezentantii legali,  in vederea  prevenirii abandonului și a instituționalizarii acestei categorii de persoane, a dezvoltarii  deprinderilor de viata independentă si asigurarea premiselor pentru integrarea lor sociala.

Extindere Servicii Comunitare ofera servicii de recuperare si tratament: medical, logopedie, kinetoterapie, hidroterapie,  masaj si electroterapie.

Centrul de Consiliere si Asistenta Specializata pentru Persoane cu Tulburare de Spectru Autist si Familiile Acestora, ofera servicii de specialitatecopiilor si persoanelor cu autism, in vederea sprijinirii integrarii lor sociale si educationale.

Misiunea centrului este aceea de a fii coparticipant alaturi de parintii si apartinatorii copiilor cu dizabilitati la abilitarea, reabilitarea si integrarea sociala a acestora in vederea promovarii si respectarii drepturilor persoanei cu handicap.

           Scopul final al tuturor demersurilor noastre este de a abilita persoanele cu dizabilități și de a asigura participarea lor activă la viața comunității, din punct de vedere social, cultural, economic și politic.

Centrul își desfășoară activitatea conform prevederilor legislative ale: Legii nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata 2014 cu modificarile si completarile ulterioare; Ordinul 25/2004 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind centrele de zi pentru copiii cu dizabilități, Ordinului 288/06.07.2006 privind aprobarea standardelor  minime obligatorii privind managementul de caz in domeniul protectiei drepturilor copilului, Ordinului 286/06.07.2006 privind aprobarea normelor metodologice privind intocmirea Planului de servicii si a Planului personalizat  de interventie, Legii 448/2006 privind protectia si drepturile persoanei cu handicap.

Criterii generale de selecție a potențialilor beneficiari:

§  copiii cu nevoi speciale cu vârste cuprinse intre 6-18 ani, care au domiciliul legal in sectorul 4;

§  înregistrați la Comisia de Expertiză Complexă Sector 4 București, cu un anume grad de handicap fizic sau mental (în funcție de caz);

§  orientați școlar la una din școlile speciale de pe raza sectorului 4 (în funcție de caz);

§  copii aflati in evidenta cu anumite deficiente, proveniți din familii aflate în dificultate, familii care se confruntă cu probleme economice, sociale, stări de boală, conflicte intrafamiliale sau alte situații care pot pune în pericol dezvoltarea armonioasă a copilului.

 

 

DOSARUL COPILULUI

 

Dosarul  de beneficiar al centrului de Zi si Recuperare „Harap Alb” cuprinde  urmatoarele documente pentru intocmirea cazului:

·         Cerere înscriere - descarcă

·         Declarație - descarcă

·         Acte de identitate copil (beneficiar): certificat de naștere/carte de identitate

·         Acte de identitate ale celorlalți copii, membrii ai familiei

·         Acte de identitate părinți: carte de identitate

·         Act casă (act de vânzare-cumpărare)

·         Certificat de căsătorie părinți/copie după hotărârea de divorț

·         Adeverință elev pentru beneficiar

·         Adeverinta medicala pentru copii/ceilalti membri ai familiei

·         Acte care să justifice veniturile familiei (părinți și alți membrii ai familiei,în cazul în care aceștia locuiesc împreună): adeverințe de venit, cupon pensie, cupon alocație dublă,cupon bubet complementar, cupon pensie de însoțitor, cupon venit asistent personal, etc.

·         Certificat de handicap/certificat de orientare școlară copil

·         Hotărâre de plasament/încredințare, etc. pentru cei ce beneficiază de o formă de protecție specială(in functie de caz)

Actele solicitate se vor prezenta in copie.