DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 4

 

 

Centrul de zi “Casa Sperantei”

 

MISIUNEA CENTRULUI : Centrul de zi “Casa Sperantei” este destinat copiilor din familiile aflate în dificultate, avand ca misiune prevenirea abandonului si institutionalizarii copiilor, prin asigurarea pe timpul zilei a unor activitati de ingrijire, recreativ/educative, socializare, consiliere, dezvoltarea deprinderilor de viata independenta, orientare scolara si profesionala .

 

Beneficiari:

50 copii școlari ( clasele 0 - VIII ), cazuri sociale identificate în sectorul 4 , proveniți din familii în dificultate aflate in una sau mai multe situatii :

 

O    în care ambii părinți lucrează, nu există sprijinul familiei lărgite pentru îngrijirea, securitatea și educarea copilului, iar familia nu dispune de posibilitatea unei alternative (o persoana care sa se ocupe de ingrijirea copilului);

O    monoparentale ,  în curs de divorț sau  somaj  ;

O    în care sunt cazuri de boli cronice grave ;

O    în cele cu un nivel de trai ce definește sărăcia ;

O    în care există o lipsă de preocupare pentru creșterea și educarea copiilor ;

O    în care există un nivel educational scăzut.

 

      Serviciile oferite de Centrul de Zi  «Ccasa Sperantei » sunt complementare demersurilor și eforturilor propriei familii, asa cum decurg din obligațiile și responsabilitățile părintești, precum și serviciilor oferite de unitățile de învățământ și de alți furnizori de servicii, corespunzător nevoilor individuale ale copilului în contextul sau socio-familial.

 

 Centrul de zi ofera o gama variata de servicii destinate copiilor si parintilor :

 Modulul de consiliere

 Asigura servicii de  consiliere psihologica, social -   educativa,scolara,  juridica  a copiilor, cât și a   părinților și a reprezentanților legali ai acestora.

 

Modulul de pregătire școlară este structurat pe trei activități:

·         activități de consolidare a cunoștințelor și indrumarea studiului individual

·         activități de recuperare a deficitului informațional-cognitiv

·         activitățiu de informare și orientare școlară și profesională

 

Modulul instructiv-educativ cuprinde activitati deexprimare și valorificare a aptitudinilor și  intereselor copiilor in cadrul unor cercuri si ateliere :  muzica, teatru, dans,  arte plastice, lucru manual , literatura.

 

Modulul recreativ / petrecerea timpului liber

Cuprinde : activități ludice, sportive, ieșiri la cinema, teatru, plimbări, excursii, serbări, sărăbătorirea onomasticelor și a zilelor de naștere.

 

Modulul ingrijire / sanatate

Centrul de Zi asigura copiilor o masă  caldă pe zi  și o gustare.

Copiii beneficiaza de monitorizarea starii de sanatate si a igienei personale prin intemediul asistentului medical al centrului.

 

Actele necesare pentru completarea dosarului sunt :

   - cerere tip ;

- acte de identitate copil (C.N./B.I./C.I.) ;

- adeverinta scolara copil ;

   adeverinta medicala copil ;

- adeverinta medicala parinti – in cazul in care in familie exista boli cronice grave;

- caracterizare scolara de la invatator/diriginte cu stampila unitatii de invatamant;

- copie B.I./C.I. parinti ;

- copie dupa hotararea de divort – daca este cazul;

-  adeverinte de venit, talon de pensi (pentru titular si membri familiei) sau declaratie pe propria raspundere  cu privire la veniturile realizate;

 

    Beneficiarii se pot adresa acestui serviciu in  mod direct sau indirect prin referire din partea autoritatilor administratiei locale, organismelor private autorizate si altor institutii relevante.

    Dupa depunerea actelor si inregistrarea cererii, un asistent social se va deplasa la domiciliul copilului pentru efectuarea raportului de ancheta sociala.

 

    La admiterea copilului in Centrul de Zi  se  va incheia un contract (conventie de   parteneriat) cu parintii sau reprezentantii legali ai copilului prin acesta umarindu-se responsabilizarea parintilor cu privire la exercitarea drepturilor si indeplinirea obligatiilor parintesti si participarea acestora  la activitatile serviciului

 

Adresa centrului si datele de contact :

Str.Soldat Enache Ion Nr.1A, sector 4 ,București

Tel.:021.9441 /  0730. 590.887

E-mail: czcasasperantei@dgaspc4.ro

 

Programul Centrului de Zi :

8: 00  –  17: 00  de luni – vineri