DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 4

 

 

 

Centrul de Zi "Sf.Vasile”

 

    Oferă servicii sociale copiilor proveni?i din familii aflate în dificultate ?i cu venituri reduse.

    Misiunea centruluieste de a preveni abandonul și instituționalizarea copiilor.

   Centrul asigură pe timpul zilei urmatoarele activități: de îngrijire, educație nonformală, recreere - socializare, consiliere psihologică, dezvoltarea deprinderilor de via?ă independentă, cât și activități de sprijin, consiliere socială?i psihologică pentru părinți sau reprezentanții legali, precum și pentru alte persoane care au în îngrijire copiii.

   Criterii generale de selecție a potențialilor beneficiari:

  • Domiciliul legal pe raza sectorului 4;
  • Vârsta potențialilor beneficiari să fie cuprinsă între 6 luni - 6 ani;
  • Să nu beneficieze de o altă măsură de protecție socială, cum ar fi plasament la familia extinsă sau asistent maternal.

   Formularul necesar obținerii serviciilor Centrului de Zi “Sfântul Vasile” - descarcă

   Instrucțiunile de completare ale formularului sunt cuprinse în subsolul cererii de înscriere.

   Baza legală prin care sunt furnizate serviciile asigurate de Centrul de Zi “Sfântul Vasile” o reprezintă Ordinul nr.24/2004 pentru aprobarea Standardelor Minime Obligatorii pentru centrele de zi, Legea nr.272/2004 privind protecția ?i promovarea drepturilor copilului, precum și Legea nr.257/2013 pentru modificarea ?i completarea Legii nr.272/2004.

   Cererea de înscriere în programul Centrului de Zi “Sfântul Vasile” se înregistrează la Serviciul Registratură, Rela?ii Publice, Eviden?ăIntrări-Ie?iri, Evaluare Ini?ială, etaj III din D.G.A.S.P.C. Sector 4, str. Soldat Enache Ion, nr.1A, Sector 4, Bucure?ti.