DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 4

 

 

CENTRUL DE ZI PENTRU DEZVOLTAREA DEPRINDERILOR DE VIATA INDEPENDENTA PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI

 

Descrierea centrului

  „Centrul de Zi pentru Dezvoltarea Deprinderilor de Viață Independentă pentru Persoane cu Dizabilități” este un centru pilot organizat după sistemul Clubhouse, un parteneriat între Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 și Fundația Estuar. Centrul desfășoară activități în comunitate pentru persoane adulte cu dizabilități psihice. Conform principiilor Clubhouse, persoanele care accesează centrul devin membri ai acestuia, relația dintre angajați și membri este una de egalitate, iar implicarea în activități este voluntară, accentul căzând pe dezvoltarea și valorificarea abilităților. Membrii nu sunt doar beneficiari ai serviciilor, ci și oferă, prin implicare într-o muncă cu sens, contribuția lor la bunul mers al centrului, fiind angrenați și în procesul de stabilire a deciziilor care au legatură cu viața centrului.

Grup țintă

Serviciile centrului sunt destinate persoanelor adulte, cu domiciliul în sectorul 4, cu  probleme de sănătate mintală.

Obiectivele centrului

-        Recuperarea și dezvoltarea deprinderilor de viață independentă și valorificarea acestora în cadrul centrului;

-        Prevenirea recăderilor și scăderea frecvenței spitalizărilor;

-        Combaterea izolării, asigurarea unui spațiu și a unui context pentru socializare și integrare socială;

-        Oferirea de suportpsiho-social în vederea depășirii situațiilor de dificultate, prevenirea riscului de excluziune socială  și creșterea calității vieții.

Activități

În cadrul centrului, activitățile sunt structurate înjurul a două unități de lucru, conform principiului Clubhouse, în care membrii centrului se implică în mod voluntar, în funcție de abilitățile și motivația lor:

-Modulul de activități de recepție și secretariat - implicare în activitățile de secretariat ale centrului, participare la realizarea Revistei centrului;

-Modulul de activități administrative și gospodarești - menținerea curățeniei în centru și mici reparații.

Alte activități:

-activități terapeutice de suport, informare și consiliere - grup de Suport, grup Meloterapie; grup de Comunicare, Desen, Atelier Creativ;

-activități educative de grup - membrii centrului sunt încurajați să susțină și să participe la activități de grup și să își valorifice și dezvolte astfel abilitățile (grup de limba Engleză, Cunoștințe Generale);

-activități de socializare, recreere, petrecere a timpului liber - jocuri de grup, ieșiri în aer liber/vizite la muzee.

-activități de consiliere psihologică individuală - suport și consiliere psihologică individuală;

Procedură de accesare a centrului 

Pentru accesarea serviciilor centrului, se va completa o cerere de înscriere, care va fi depusă la Registratura DGASPC sector 4, din Șos. Olteniței nr. 252-254, însoțită de următoarele acte:  

-        Copie carte de identitate;

-        Copie certificat de handicap;

-        Adeverința de la medicul de familie din care să rezulte că persoana nu suferă de boli infecto-contagioase.

 

Contact

Vă așteptăm cu drag la o primă întâlnire, pentru a discuta împreună despre nevoi, probleme și soluții!

Adresă: Sos. Olteniței, nr. 188, bloc 1, scara 3, parter, sector 4, București (zona Piața Sudului, lângă oficiul poștal 61).

E-mail: centru.dezvoltare@dgaspc4.ro

Telefon: 0372.900.788