DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 4

 

 

DESCRIEREA SERVICIULUI DE

ASISTENTI MATERNALI SI ALTERNATIVE FAMILIALE

 

 

Scopul principal al serviciului este de a asigura asistenta si protectia copiilor in dificultate , prin identificarea alternativelor de tip familial, precum : plasament la asistent maternal , plasament sau tutela la persoana / familie / rude ale copilului.

 

ARIA DE DESFASURARE A ACTIVITATII

Activitatile specifice serviciului se desfasoara in raza administrativ-teritoriala a sectorului 4.

 

CATEGORIA DE PERSOANE BENEFICIARE

Beneficiarii Serviciului Asistenta Maternala sunt copiii care sunt lipsiti, temporar sau definitiv, de ocrotire parinteasca si ai caror parinti / reprezentanti legali domiciliaza in sectorul 4.

 

DESCRIEREA ACTIVITATILOR SI SERVICIILOR OFERITE

 

-          Preluarea cazurilor copiilor in dificultate sau in situatii de risc si instrumentarea dosarelor acestora;

-          Identificarea, evaluarea si pregatirea persoanelor in vederea dezvoltarii retelei de asistenti maternali profesionisti, in conditiile legii;

-          Identifica si evalueaza familii / persoane / asistenti maternali carora sa le poata fi dat in ocrotire copilul prin plasament sau tutela, in functie de caz;

-          Evaluarea activitatii asistentilor maternali profesionisti;

-          Activitati de monitorizare si evaluare a situatiei copiilor din evidenta serviciului;

-          Activitati de asistenta si consiliere de specialitate familiilor ai caror copii se afla in evidenta serviciului in vederea asumarii obligatiilor ce le revin fata de acestia;

-          Identificarea de solutii alternative astfel incat copilul sa poata parasi sistemul deprotectie si sa fie crescut in familia naturala;

-          Asigura asistenta si sprijin acelei familii sau persoane, inainte si pe toata durata monitorizarii cazului;

-          Propune Comisiei pentru Protectia Copilului sector 4 sau altor comisii competente sau instantei de judecata luarea unor masuri de protectie pentru copiii aflati in dificultate, urmarind interesul superior al copilului si respectarea drepturilor acestuia;

-          Urmareste respectarea hotararilor C.P.C. si monitorizeaza evolutia ulterioara a copiilor, prin efectuarea de vizite lunare si intocmirea de rapoarte periodice;

-          Intocmeste dosarele persoanelor ce solicita atestarea ca asistenti maternali, le evalueaza, propune in fata C.P.C. sector 4 eliberarea, sau dupa caz, neacordarea atestatului de asistent maternal profesionist, in conditiile legii;

-          Supravegheaza activitatea asistentilor maternali profesionisti intocmind lunar rapoarte de vizita si trimestrial rapoarte privind activitatea acestora;

-          Anual prezinta in fata C.P.C. sector 4 un raport complex privind evaluarea activitatii desfasurate de asistentul maternal;

-          Intocmeste un plan individualizat de protectie pentru fiecare copil aflat in tutela / plasament la asistent maternal/ familie / persoana/ ruda si il revizuieste trimestrial;

-          Daca este cazul, include copilul intr-un program specific de consiliere psihologica sau scolara. Participa la procesul de potrivire a copilului cu asistentul maternal;

-          Organizeaza , coordoneaza si  participa la vizitele ce au loc intre copil si familia proprie sau largita;

-          Intocmeste un plan de rezolvare pentru fiecare caz si tine o evidenta ordonata a tuturor cazurilor la care lucreaza; evidenta centralizata a cazurilor se reactualizeaza lunar, pana la ultima zi calendaristica a lunii in curs;

-          Intreprinde toate demersurile legale necesare clarificarii juridice a situatiei copilului in dificultate;

 

    In activitatea desfasurata colaboram cu diverse organisme din domeniu in vederea completarii serviciilor oferite de catre institutia noastra. Spre exemplu, avem incheiata conventie de colaborare cu Asociatia Prichindel pentru oferirea de spectacole surpriza si cadouri cu ocazia sarbatorilor de Paste si a Craciunului pentru copiii prescolari, cu Fundatia Tulane, cu Asociatia Touched Romania- (proiect de suport in asistenta maternala “Suflete micute”), cu Fundatia Internationala pentru Copii, Romania.

 

BAZA LEGALA  A  ACORDARII SERVICIILOR 

 

Pregatirea documentatiei, consilierea si evaluarea persoanelor ce vor oferi servicii beneficiarilor directi

HG 679/ 2003

Demersuri, servicii ce conduc la instituiri de masuri de protectie speciala-in interesul copilului

LG.272 / 2004

Consilierea asistentilor maternali cu scopul depasirii situatiilor ce ar impieta asupra bunei ocrotiri a beneficiarului direct

HG 679/ 2003

LG.272 / 2004

ORDIN NR. 35 din mai 2003

Acordare Sume lunare pt.ocrotire copil

(hrana,igienico,intretinere)

LG. 326/ 2003

HG nr.1128 / 2007

HCL sector 4 nr. 108 si 109 / 26.11.2009

monitorizarea beneficiarilor directi ( copii) , a evolutiei acestora si interventii specifice in functie de cele constatate pe teren

LG.272 / 2004

ORDIN NR. 35 din mai 2003

Consilierea fiecarei rude din familia copilului

LG.272 / 2004

ORDIN NR. 35 din mai 2003

Daca doriti sa beneficiati de serviciile noastre, ori daca aveti cunostinta de situatii de acest gen, nu ezitati sa ne contactat, prin telefon la numerele de la sectiunea ''contact'' ori personal in Str. Sld. Enache Ion, Nr. 1A, Et. 3, Sector 4, Bucuresti. - Vezi harta