DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 4

 

 

 

STRATEGIA ANTICORUPȚIE

 LA NIVELUL D.G.A.S.P.C. SECTOR 4

 

      În conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern Nr. 583/2016 - privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2016-2020, alăturat regăsim informațiile de referință:

  • Adresa de corespondență: Str. Sld. Enache Ion, Nr. 1A, Sector 4, București
  • Adresa de e-mail: AntiCoruptie@dgaspc4.ro
  • Planul de integritate - descarcă
  • Dispoziția de aprobare a planului - descarcă
  • Responsabil SNA 2016-2020 - Ionuț Florea - Director Executiv Investiții, Proiecte, Contracte