DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 4

 

 

    Pentru depunerea dosarului de ALOCAȚIE PENTRU SUSȚINEREA FAMILIEI, sunt necesare următoarele acte, după caz:

 

-copie B.I., carte de identitate sau carte de identitate provizorie, în cazul cetățenilor români;

-carnet de identitate, legitimația de ședere temporară sau document de identitate, eliberat de autoritățile române competente, în cazul cetățenilor străini sau apatrizi;                                                                                                              

-copie certificat de deces;

-copie certificat de naștere – copil;

-copie certificat de căsătorie;

-adeverință venit net - eliberată de angajator;

-adeverință din care să rezulte că este în evidența A.M.O.P.F. - Unitatea locală nr. 4 (Forțele de muncă) cu sediul în Str. Spătaru Preda nr. 12 - sector 5;

-adeverință de salariu de asistent maternal;

-adeverință de salariu a îngrijitorului la domiciliul unei persoane vârstnice;

-adeverință de alocație de întreținere pentru minorii dați în plasament familial sau încredințați;

-adeverință eliberată de centrul militar pentru soțiile celor care satisfac stagiu militar obligatoriu;

-adeverință eliberată de Administrația Financiară a sectorului 4 - cu sediu în Bd. C-tin Brâncoveanu nr. 2;

-adeverință din care să rezulte că deține sau nu autoturism (pentru fiecare membru major din familiei) eliberată de Direcția de Impozite și Taxe locale cu sediul în Șos. Olteniței nr. 39;

-adeverință de elev sau student eliberată de unitatea de învățământ cu precizarea dacă primește bursă sau nu și de când (cu plată: cuantumul taxei) și dacă are absențe nemotivate  (numărul absențelor nemotivate) sau nu are absențe nemotivate;

-taloane de plată pensie (din ultima lună) de limită de vârstă sau anticipată, invaliditate, urmaș, militară, de nevăzători sau orice altă categorie de pensie;

-certificat de încadrare într-un grad de handicap;

-dovadă eliberată de către secretariatele comisiilor pentru protecția copilului că poate/nu poate fi înscris în nicio formă de învățământ;

-talon de plată pentru asistentul personal al unei persoane cu handicap;

-talon de plată al ajutorului de șomaj;

-talon de plată al ajutorului acordat persoanelor cu handicap;

-talon alocație de stat (pentru copiii preșcolari);

-hotărâre judecătorească definitivă de încredințare minori și actualizare pensie de întreținere;

-hotărâre judecătorească definitivă de divorț;

-hotărâre definitivă de încuviințare a adopției, de încredințare sau plasament familial al minorului;

-actul din care să rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator;

-adeverință asociația de locatari cu persoanele care locuiesc (nominal);

-acte doveditoare de venituri nete realizate din vânzarea/utilizarea terenurilor, clădirilor, spațiilor de locuit sau altor bunuri, mobile și imobile altele decât locuința minimă și bunurile necesare nevoilor familiale.

-copie actul casei;

-adeverință că nu aveți nici un fel de pensie sau indemnizație, casa de pensii;

-declarație notarială pentru persoanele care nu au nici un fel de pensie;

-dovada proportiilor necompensate;

-dosar cu șină.

-cerere tip în două exemplare - Descarcă;

      Se solicită adeverințele de șomer și pentru copii neșcolarizați care au vârsta cuprinsă între 16 - 18 ani cât și pentru mamele ale căror ultim copil a împlinit vârsta de 7 ani (dacă nu fac dovada că realizează un venit).

 

     Dosarul complet, se va depune, la sediul Direcției de Asistență Socială din Str. Sld. Enache Ion, Nr. 1A, Et. 1, sector 4, București - Vezi Harta