DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 4

 

 

 

ACORDAREA AJUTOARELOR PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINțEI

campania 2017-2018

   În sezonul rece 2017-2018, modalitatea de acordare a ajutoarelor pentru încalzirea locuinței, va fi reglementata de Ordonanța de Guvern 27/2013 - privind masurile de protecție sociala în perioada sezonului rece, ce modifica Ordonanța de Urgența 70/2011, precum și de Ordonanța de Urgența 93/2016 și Hotarârea de Guvern 559/2017.           

 Conform noii legislații aplicabile în acordarea ajutoarelor pentru încalzirea locuinței, începând cu sezonul rece 2017-2018, un beneficiar este eligibi, daca întrunește cumulativ urmatoarele condiții::

 

   Crititerii de eligibilitate:

1.  Beneficiaza de ajutoare pentru încalzirea locuintei familiile ori persoanele singure, cetateni români, precum si cetateni straini ori apatrizi, carora li s-a acordat, în conditiile legii, o forma de protectie si au domiciliul sau, dupa caz, resedinta în România, stabilita în conditiile legislatiei române, care nu îsi pot asigura din bugetul propriu acoperirea integrala a cheltuielilor legate de încalzirea locuintei si ale caror venituri sunt situate în limitele prevazute de lege;

2.  Ajutorul pentru încalzirea locuintei se acorda familiilor, respectiv persoanelor singure, care se încadreaza la punctul precedent, numai pentru locuinta de domiciliu sau, dupa caz, de resedinta a acestora;  

3.  Este definit ca:

- persoana singura: persoana care a împlinit vârsta de 18 ani, care locuieste singura si nu se mai afla în întretinerea parintilor, precum si persoana cu vârsta cuprinsa între 16 si 18 ani, care locuieste si se gospodareste singura si are capacitate de exercitiu anticipata, potrivit prevederilor art. 40 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare;

- familie: sotul, sotia, precum si alte persoane, indiferent daca între acestea exista sau nu relatii de rudenie, care au acelasi domiciliu ori resedinta si/sau care locuiesc si gospodaresc împreuna , sunt înscrise în cartea de imobil si sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întretinere a locuintei.

4.  Nu detine bunuri mobile/imobile sau terenuri, asa cum sunt prezentate ele în lista de excluderi ? vezi lista;

5.  Foloseste ca modalitate de încalzire

Ą         Energie termica din sistemul centralizat;

Ą         Gaze naturale;

Ą         Energie electrica

Ą         Lemne, carbuni si combustibili petrolieri.

 

Cuantumurile ajutoarelor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, precum si nivelul veniturilor se raporteaza la indicatorul social de referinta, denumit în continuare ISR, cu respectarea prevederilor art. 14 (1) - (4) din Legea asistentei sociale nr. 292/2011.

 

 

a) pentru energie termica:

În functie de veniturile medii nete lunare pe membru de familie sau al persoanei singure, compensarea procentuala se acorda din bugetul de stat, dupa cum urmeaza:

    a) în proportie de 90%, în situatia în care venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este de pâna la 0,310 ISR;

    b) în proportie de 80%, în situatia în care venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 0,3102 ISR si 0,420 ISR;

    c) în proportie de 70%, în situatia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 0,4202 ISR si 0,520 ISR;

    d) în proportie de 60%, în situatia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 0,5202 ISR si 0,620 ISR;

    e) în proportie de 50%, în situatia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 0,6202 ISR si 0,710 ISR;

    f) în proportie de 40%, în situatia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 0,7102 ISR si 0,850 ISR;

    g) în proportie de 30%, în situatia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 0,8502 ISR si 0,960 ISR;

    h) în proportie de 20%, în situatia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 0,9602 ISR si 1,080 ISR;

    i) în proportie de 10%, în situatia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 1,0802 ISR si 1,230 ISR;

    j) în proportie de 5%, în situatia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 1,2302 ISR si 1,572 ISR.

 

   Pentru persoanele singure ale caror venituri se situeaza între 1,5722 ISR si 2,164 ISR, compensarea procentuala, este de 10%.

   Pentru persoanele singure ale caror venituri se situeaza în limitele prevazute la alin. (2) compensarea procentuala este mai mare cu 10% fata de proportiile stabilite pentru familie.

   Pentru familiile si persoanele singure prevazute la alin. (2) lit. a), beneficiare ale ajutorului social stabilit potrivit prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, compensarea procentuala se acorda în proportie de 100%.

 

 b) pentru gaze naturale:

 

   În functie de veniturile medii nete lunare pe membru de familie sau al persoanei singure, compensarea procentuala se acorda din bugetul de stat, dupa cum urmeaza:

    a) familiilor si persoanelor singure al caror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situeaza pâna la 0,310 ISR li se acorda o suma de 0,524 ISR;

    b) familiilor si persoanelor singure al caror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situeaza între 0,3102 ISR si 0,420 ISR li se acorda o suma de 0,380 ISR;

    c) familiilor si persoanelor singure al caror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situeaza între 0,4202 ISR si 0,520 ISR li se acorda o suma de 0,300 ISR;

    d) familiilor si persoanelor singure al caror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situeaza între 0,5202 ISR si 0,620 ISR li se acorda o suma de 0,240 ISR;

    e) familiilor si persoanelor singure al caror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situeaza între 0,6202 ISR si 0,710 ISR li se acorda o suma de 0,180 ISR;

    f) familiilor si persoanelor singure al caror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situeaza între 0,7102 ISR si 0,850 ISR li se acorda o suma de 0,140 ISR;

    g) familiilor si persoanelor singure al caror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situeaza între 0,8502 ISR si 0,960 ISR li se acorda o suma de 0,090 ISR;

    h) familiilor si persoanelor singure al caror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situeaza între 0,9602 ISR si 1,080 ISR li se acorda o suma de 0,070 ISR;

    i) familiilor si persoanelor singure al caror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situeaza între 1,0802 ISR si 1,230 ISR li se acorda o suma de 0,040 ISR.

   Ajutorul pentru gaze naturale se acorda în cuantumurile prevazute mai sus, dar nu mai mult decât contravaloarea cantitatii de gaze naturale consumate în perioada sezonului rece.

 

c) pentru energie electrica:

 

    a) familiilor si persoanelor singure al caror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situeaza pâna la 0,310 ISR li se acorda o suma de 0,480 ISR;

    b) familiilor si persoanelor singure al caror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situeaza între 0,3102 ISR si 0,420 ISR li se acorda o suma de 0,432 ISR;

    c) familiilor si persoanelor singure al caror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situeaza între 0,4202 ISR si 0,520 ISR li se acorda o suma de 0,384 ISR;

    d) familiilor si persoanelor singure al caror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situeaza între 0,5202 ISR si 0,620 ISR li se acorda o suma de 0,336 ISR;

    e) familiilor si persoanelor singure al caror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situeaza între 0,6202 ISR si 0,710 ISR li se acorda o suma de 0,288 ISR;

    f) familiilor si persoanelor singure al caror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situeaza între 0,7102 ISR si 0,850 ISR li se acorda o suma de 0,240 ISR;

    g) familiilor si persoanelor singure al caror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situeaza între 0,8502 ISR si 0,960 ISR li se acorda o suma de 0,192 ISR;

    h) familiilor si persoanelor singure al caror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situeaza între 0,9602 ISR si 1,080 ISR li se acorda o suma de 0,144 ISR;

    i) familiilor si persoanelor singure al caror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situeaza între 1,0802 ISR si 1,230 ISR li se acorda o suma de 0,096 ISR.

   Ajutorul pentru energie electrica se acorda în cuantumurile prevazute mai sus, dar nu mai mult decât contravaloarea cantitatii de energie electrica, inclusiv taxele aferente, consumata în perioada sezonului rece.

   Ajutorul pentru energie electrica se acorda consumatorilor vulnerabili care nu detin alta forma de încalzire, precum si consumatorilor vulnerabili care din motive tehnologice sau economice au fost debransati de la furnizarea energiei termice sau a gazelor naturale si care au contracte valabile de furnizare a energiei electrice, iar consumul este realizat respectând conditiile contractului.

   Prin exceptie de la prevederile art. 6 alin. (3)(Ajutorul pentru încalzirea locuintei prevazut de prezenta ordonanta de urgenta ca masura de sprijin suportata din bugetul de stat se acorda numai familiilor si persoanelor singure care nu beneficiaza de alte forme de sprijin pentru încalzirea locuintei acordate în baza contractelor de munca sau altor reglementari specifice pentru diverse ramuri economice, precum si în baza legii. ), ajutorul pentru energie electrica se acorda inclusiv consumatorilor vulnerabili care beneficiaza de tarif social în conditiile reglementarilor emise prin ordin al presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru furnizarea energiei electrice de furnizorii de ultima instanta consumatorilor casnici si asimilati consumatorilor casnici, care nu si-au exercitat dreptul de eligibilitate.

            d) pentru lemne, carbuni, combustibili petrolieri:

 

    (1) Familiile si persoanele singure cu venituri reduse, care utilizeaza pentru încalzirea locuintei lemne, carbuni, combustibili petrolieri, beneficiaza de ajutor lunar pentru încalzirea locuintei pe perioada sezonului rece, denumit în continuare ajutor pentru combustibili solizi sau petrolieri, dupa cum urmeaza:

    a) familiilor si persoanelor singure al caror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situeaza pâna la 0,310 ISR li se acorda o suma de 0,108 ISR;

    b) familiilor si persoanelor singure al caror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situeaza între 0,3102 ISR si 0,420 ISR li se acorda o suma de 0,096 ISR;

    c) familiilor si persoanelor singure al caror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situeaza între 0,4202 ISR si 0,520 ISR li se acorda o suma de 0,088 ISR;

    d) familiilor si persoanelor singure al caror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situeaza între 0,5202 ISR si 0,620 ISR li se acorda o suma de 0,078 ISR;

    e) familiilor si persoanelor singure al caror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situeaza între 0,6202 ISR si 0,710 ISR li se acorda o suma de 0,068 ISR;

    f) familiilor si persoanelor singure al caror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situeaza între 0,7102 ISR si 0,850 ISR li se acorda o suma de 0,060 ISR;

    g) familiilor si persoanelor singure al caror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situeaza între 0,8502 ISR si 0,960 ISR li se acorda o suma de 0,052 ISR;

    h) familiilor si persoanelor singure al caror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situeaza între 0,9602 ISR si 1,080 ISR li se acorda o suma de 0,040 ISR;

    i) familiilor si persoanelor singure al caror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situeaza între 1,0802 ISR si 1,230 ISR li se acorda o suma de 0,032 ISR.

 

    (2) Pentru familiile si persoanele singure prevazute la alin. (1) lit. a), beneficiare ale ajutorului social stabilit potrivit prevederilor Legii nr. 416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, ajutorul pentru combustibili solizi sau petrolieri este de 0,116 ISR.

 

 

     Modalitatea de acordare:

Ajutoarele pentru încalzirea locuintei se acorda pe baza urmatoarelor documente:

1.     Cerere si declaratie pe proprie raspundere, însotita de documentele doveditoare (Anexa 1)

2.     În situa?ia în care solicitantul este beneficiar sa, dupa caz, prime?te ajutor social potrivit prevederilor Legii 416/2001 privind venitul minim garanta, cu modificarile si completarile ulterioare, ?i/sau aloca?ie pentru sus?inerea familiei, potrivit prevederilor Legii nr 277/2010, republicata, ?i completarile ulterioare, ?i solicit subven?ia pentru încalzirea locuin?ei, acesta completeaza formularul de cerere prevazut ca Anexa 1a la normele metodologice aprobate prin HG nr. 50/2011, cu modificarile ?i completarile ulerioare. (Anexa 1A)

 

3. Documente de identitate titular si membrii (B.I., C.I., C.I.P., P, P.S.T., P.S.P., D.I.);

4. Acte doveditoare privind componenta familiei:

- Copie act de identitate solicitant si ale tuturor membrilor familiei care au vârsta peste 14 ani (B.I., C.I., C.I.P.);

- Copie certificate de nastere ale copiilor pâna în 14 ani;

- Copie certificat de casatorie;

- Hotarâre de divort/act notarial - daca este cazul.

- Declaratie pe propria raspundere ca persoanele sunt despartite în fapt - daca este cazul.

- Certificat de deces - daca este cazul .

- Copie hotarâre judecatoreasca definitiva de încredintare a copilului sau încuviintare a adoptiei, hotarârea Comisiei pentru Protectia Copilului privind masura de plasament familial al minorului, Decizia Directorului General al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului sau hotarârea judecatoreasca privind masura plasamentului în regim de urgenta/Hotarârea judecatoresca de instituire a tutelei/curatelei sau, dupa caz, dispozitia autoritatii tutelare, potrivit legii ? daca este cazul.

- Alte acte doveditoare privind componenta familiei, dupa caz;

5. Acte doveditoare privind locuinta:

- Contract de vânzare-cumparare;

- Contract de vânzare-cumparare cu clauza de întretinere sau cu clauza de habitatie;

- Contract de închiriere;

- Contract comodat;

- Certificat de mostenitor/act succesiune;

- Împuternicire notariala întocmita de proprietarul locuintei sau de titularul contractului de închiriere, ori de reprezentantul legal al persoanei singure care nu a împlinit vârsta de 16 ani;

- Titularii trebuie sa faca dovada legala a gospodaririi separate (factura de curent electric, factura de gaze, factura de apa) în situatia în care la o adresa locuiesc mai multe familii;

- Adeverinta de la Asociatia de Proprietari/Locatari din care sa rezulte numele, prenumele, CNP-ul persoanelor înregistrate în cartea imobilului si care figureaza la cotele de întretinere; codul radet; adresa de e-mail a asociatiei (potrivit Art 19 (6) din OUG 70/2011 "În termenul prevazut la alin. (5), (5 zile), primarii vor transmite furnizorilor, asociatiilor de proprietari/locatari, precum si agentiilor teritoriale situatia privind modificarile prevazute la alin. (3) sau, dupa caz, încetarea dreptului la ajutor, atât în scris, cât si în format electronic." sa fie specificata, atât adresa de corespondenta electronica (e-mail) cat si cea postala;

- Pentru persoanele membre în cererea/declaratie pe propria raspundere care au domiciliul pe raza altui sector al Municipiului Bucuresti sau pe raza altei localitat, sunt necesare urmatoarele documente: adeverinta/negatie din localitatea de domiciliu ca nu beneficieaza de ajutor pentru încalzirea locuin?ei, certificat de atestare fiscala din localitatea de domiciliu.

- Alte documente, dupa caz.

6. Acte doveditoare privind veniturile:

- Adeverinta de salariat pentru toti membrii familiei, din care sa reiasa venitul net obtinut în luna anterioara depunerii cererii, valoarea bonurilor de masa sau mentiunea ca nu se primesc bonuri, prime, indemnizatii de hrana etc.

- Copii taloane pensie (pentru toate tipurile de pensie)/adeverin?a de la Casa de Pensii din luna anterioara depunerii cererii;

- Adeverinta eliberata de Casa de Pensii Sector 4 din care sa reiasa daca figureaza cu dosar de pensie, daca este cazul;

- Copie talon de plata a indemnizatiei de somaj si/sau venitul lunar de completare a somajului;

- Copii talon alocatie de stat, plasament sau alte indemnizatii, din luna anterioara depunerii cererii;

- Copii taloane indemnizatie handicap/buget complementar sau orice alte indemnizatii acordate conform legii - din luna anterioara depunerii cererii;

-Venituri realizate din arendare, dobânzi bancare, înstrainare de bunuri etc., daca este cazul;

(în functie de veniturile obtinute vor putea fi solicitate la depunere acte suplimentare, de exemplu: un extras de cont pentru luna în care se depune cererea pentru a constata daca persoana sau familia detine un depozit bancar cu valoare mai mare de 3000 lei).

                        Persoanele apte de munca, ce nu realizeaza venituri din salariu sau din alte activita?i, au obliga?ia de a prezenta o adeverin?a care sa ateste ca sunt înregistrate în eviden?a agen?iilor pentru ocuparea for?ei de munca jude?ene, resaectiv a Municipiului Bucure?ti.

                       

 

7. Alte documente doveditoare:

- Factura energie termica, gaze naturale, energie electrica - dupa caz;

- Persoanele care detin autoturisme ? copie carte autoturism /talon autoturism (din care sa reiasa anul de fabricatie al autoturismului);

- Pentru persoanele care solicita ajutor pentru încalzirea locuintei cu energie electrica, contract de debransare energie termica/gaze naturale sau adeverinta eliberata de catre administratia blocului, în care sa se specifice ca încalzirea locuintei se face cu energie electrica;

- Orice alte documente solicitate, dupa caz. 

     Modalitate de lucru:

1.  Preluarea dosarelor ? nu vor fi acceptate decât acele dosare care întrunesc cumulativ elementele de mai sus;

2.  Procesarea dosarelor - se vor procesa electronic toate dosarele.Cele eligibile vor primi dispozitii de acordare iar cele neeligibile dispozitii de neacordare;

3.  Aprobarea ajutorului ? în urma procesarii se va stabili procentul ori suma fixa, conform legii, de care beneficiaza persoana singura ori familia;

4.  Transmiterea dispozitiilor ? prin intermediul furnizorilor de servicii sau prin posta. Institutia noastra va comunica beneficiarilor dispozitia de acordare sau, dupa caz, neacordare, modificare, respingere ori suspendare a ajutorului pentru încalzirea locuintei.

 

      Stabilirea dreptului de acordare se face o singura data, pe întreaga perioada a sezonul rece, dupa urmatoarele reguli:

a)  începând cu luna depunerii cererii pentru cei care au depus documentele pâna la data de 20 a lunii respective;

b)  începând cu luna urmatoare pentru cei care au depus documentele dupa data prevazuta la lit. a);

c)  începând cu luna depunerii cererii pentru beneficiarii de ajutor social al caror drept de ajutor social este stabilit începând cu acea luna indiferent de data la care a fost depusa cererea.

 

    Atentie!!!

Potrivit reglentarilor în vigoare, aveti obligatia ca orice modificare intervenita în componenta familiei ori în veniturile acesteia, sa o comunicati, în termen de maxim 5 zile de la modificare, prin completarea unei noi cereri, institutiei noastre.

Modificarile sau, dupa caz, încetarea dreptului la ajutorul pentru încalzirea locuintei, se fac începând cu luna urmatoare celei în care au intervenit modificarile;

Va specificam ca, în baza Ordonantei 27/2013, ce modifica OUG 70/2011, autoritatile publice locale au posibilitatea de a efectua anchete sociale, atât la sesizare cât si din oficiu. În cazul în care se vor constata discrepante între valorile declarate si cele constatate se va proceda la anularea ajutorului si recuperarea pe cale legala a prejudiciului constatat. La efectuarea anchetei, beneficiarul ajutorului este obligat sa prezinte documente relevante, în justificarea informatiilor declarate în cererea si declaratia pe propria raspundere.

            Baza legislativa

 

Beneficiarii eligibili, au optiunea sa îsi vizualizeze si listeze dispozitiile online, prin intermediul site-ului nostru, accesând sectiunea "Consultare dosar online" si înregistrându-se în sistem. 

Programul de lucru cu publicul: Luni - Miercuri între orele 08:30 - 16:00; Joi - 08:30 - 18:00; Vineri - 08:30 - 13:30.

           Pe baza documentelor de mai sus, completate la toate rubricile si complete, beneficiarii sunt asteptati, personal sau prin intermediul asociatiilor de proprietari/locatari, sa depuna dosarele la punctul de lucru al institutiei din B-dul Metalurgiei, nr. 89, Sector 4, Bucuresti, în incinta Grupului Scolar "Miron Nicolescu" - Vezi Harta.

           Cai de acces: Metrou - Statia Dimitrie Leonida

                                RATB - Linia 125, Statia B-dul Metalurgiei

Relatii suplimentare se pot obtine apelând 021.9441 sau la e-mail cms@dgaspc4.ro.

Arhiva ajutoare: 2016-2017;2015-2016;2014-2015;2013-2014;2012-2013.