DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 4

 

 

Serviciul Strategii,  Programe, Proiecte și Relații  O.N.G

Serviciul Strategii,  Programe, Proiecte și Relații  O.N.G. întocmește și gestionează baza de date cu persoane /familii vulnerabile din punct de vedere financiar, fără venituri sau cu venituri foarte mici, familii cu mulți copii, persoane vârstnice defavorizate și persoane aflate în situații cu risc de marginalizare socială, având domiciliul în raza sectorului 4.

În funcție de necesitățile acestora, se fac demersuri pentru identificarea potențialilor parteneri/sponsori din cadrul asociațiilor, fundațiilor, societăților comerciale, în vederea  obținereii unor ajutoare materiale, constând în produse alimentare și nealimentare, necesare îmbunatățirii vieții.

 

Persoanele ce pot beneficia de aceste ajutoare sunt:

-         Persoane/familii vulnerabile din punct de vedere financiar, fără venituri sau cu venituri foarte mici, cu domiciliul pe raza sectorului 4, aflate în baza de date a D.G.A.S.P.C. Sector 4;

-         Familii cu mulți copii;

-         Persoane vârstnice;

-         Persoane aflate în situații de criză (deces în familie, pierderea locuinței, pierderea locului de muncă, pierderea sănătății, accident);

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Dosarul de acordare a ajutorului este necesar să conțină:

-          Cererea tip pentru acordarea ajutorului alimentar – Descarcă;

-          Acte doveditoare privind componența familiei - Buletin sau carte de identitate, certificate de naștere, în cazul copiilor minori, sau oricare act oficial din care rezultă identitatea persoanei – atât pentru solicitant cât și pentru membrii familiei;

-          Adeverință de venit – atât pentru solicitant cât și pentru membrii familiei;

-          Certificate medicale – din care sa rezulte starea de sănătate a solicitantului și a membrilor din familie.

 

Dosarul complet va fi depus la registratura 2 a instituției din Str. Sld. Enache Ion, Nr. 1A, Et. 3, Sector 4, Bucuresti. - Vezi harta