DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 4

 

 

 

ACORDAREA AJUTOARELOR PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI

campania 2016-2017

   În sezonul rece 2016-2017, modalitatea de acordare a ajutoarelor pentru încălzirea locuinței, va fi reglementata de Ordonanta 27/2013 - pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, cu modificarile si completarile ulterioare. Conform noii legislații aplicabile în acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinței, începând cu sezonul rece 2015-2016, un beneficiar este eligibil, dacă întrunește cumulativ următoarele condiții:

   Crititerii de eligibilitate:

1.  Beneficiază de ajutoare pentru încălzirea locuinței familiile ori persoanele singure, cetățeni români, precum și cetățeni străini ori apatrizi, cărora li s-a acordat, în condițiile legii, o formă de protecție și au domiciliul sau, după caz, resedință în România, stabilită în condițiile legislației române, care nu își pot asigura din bugetul propriu acoperirea integrală a cheltuielilor legate de încălzirea locuinței și ale căror venituri sunt situate în limitele prevăzute de lege;

2.  Ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă familiilor, respectiv persoanelor singure, care se încadrează la punctul precedent, numai pentru locuința de domiciliu sau, după caz, de resedință a acestora;  

3.  Este definit ca:

- persoană singură: persoana care a împlinit vârsta de 18 ani, care locuiește singură și nu se mai află în întreținerea părinților, precum și persoana cu vârstă cuprinsă între 16 și 18 ani, care locuiește și se gospodărește singură și are capacitate de exercițiu anticipată, potrivit prevederilor art. 40 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare;

- familie: soțul, soția, precum și alte persoane, indiferent dacă între acestea există sau nu relații de rudenie, care au același domiciliu ori reședință și/sau care locuiesc și gospodăresc împreună , sunt înscrise în cartea de imobil și sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreținere a locuinței.

4.  Nu deține bunuri mobile/imobile sau terenuri, așa cum sunt prezentate ele în lista de excluderi – vezi lista;

5.  Folosește ca modalitate de încălzire

·         Energie termică din sistemul centralizat;

·         Gaze naturale;

·         Energie electrică

·         Lemne, cărbuni și combustibili petrolieri.

 

Cuantumurile ajutoarelor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, precum și nivelul veniturilor se raportează la indicatorul social de referință, denumit în continuare ISR, cu respectarea prevederilor art. 14 (1) - (4) din Legea asistenței sociale nr. 292/2011.

 

a) pentru energie termică:

În funcție de veniturile medii nete lunare pe membru de familie sau al persoanei singure, compensarea procentuală se acordă din bugetul de stat, după cum urmează:

    a) în proporție de 90%, în situația în care venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este de până la 0,310 ISR;

    b) în proporție de 80%, în situația în care venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 0,3102 ISR și 0,420 ISR;

    c) în proporție de 70%, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 0,4202 ISR și 0,520 ISR;

    d) în proporție de 60%, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 0,5202 ISR și 0,620 ISR;

    e) în proporție de 50%, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 0,6202 ISR și 0,710 ISR;

    f) în proporție de 40%, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 0,7102 ISR și 0,850 ISR;

    g) în proporție de 30%, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 0,8502 ISR și 0,960 ISR;

    h) în proporție de 20%, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 0,9602 ISR și 1,080 ISR;

    i) în proporție de 10%, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 1,0802 ISR și 1,230 ISR;

    j) în proporție de 5%, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 1,2302 ISR și 1,572 ISR.

 

   Pentru persoanele singure ale căror venituri se situează între 1,5722 ISR și 2,164 ISR, compensarea procentuală, este de 10%.

   Pentru persoanele singure ale căror venituri se situează în limitele prevăzute la alin. (2) compensarea procentuală este mai mare cu 10% față de proporțiile stabilite pentru familie.

   Pentru familiile și persoanele singure prevăzute la alin. (2) lit. a), beneficiare ale ajutorului social stabilit potrivit prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, compensarea procentuală se acordă în proporție de 100%.

 

 b) pentru gaze naturale:

 

   În funcție de veniturile medii nete lunare pe membru de familie sau al persoanei singure, compensarea procentuală se acordă din bugetul de stat, după cum urmează:

    a) familiilor și persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează până la 0,310 ISR li se acordă o sumă de 0,524 ISR;

    b) familiilor și persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 0,3102 ISR și 0,420 ISR li se acordă o sumă de 0,380 ISR;

    c) familiilor și persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 0,4202 ISR și 0,520 ISR li se acordă o sumă de 0,300 ISR;

    d) familiilor și persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 0,5202 ISR și 0,620 ISR li se acordă o sumă de 0,240 ISR;

    e) familiilor și persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 0,6202 ISR și 0,710 ISR li se acordă o sumă de 0,180 ISR;

    f) familiilor și persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 0,7102 ISR și 0,850 ISR li se acordă o sumă de 0,140 ISR;

    g) familiilor și persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 0,8502 ISR și 0,960 ISR li se acordă o sumă de 0,090 ISR;

    h) familiilor și persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 0,9602 ISR și 1,080 ISR li se acordă o sumă de 0,070 ISR;

    i) familiilor și persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 1,0802 ISR și 1,230 ISR li se acordă o sumă de 0,040 ISR.

   Ajutorul pentru gaze naturale se acordă în cuantumurile prevăzute mai sus, dar nu mai mult decât contravaloarea cantității de gaze naturale consumate în perioada sezonului rece.

 

c) pentru energie electrică:

 

    a) familiilor și persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează până la 0,310 ISR li se acordă o sumă de 0,480 ISR;

    b) familiilor și persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 0,3102 ISR și 0,420 ISR li se acordă o sumă de 0,432 ISR;

    c) familiilor și persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 0,4202 ISR și 0,520 ISR li se acordă o sumă de 0,384 ISR;

    d) familiilor și persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 0,5202 ISR și 0,620 ISR li se acordă o sumă de 0,336 ISR;

    e) familiilor și persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 0,6202 ISR și 0,710 ISR li se acordă o sumă de 0,288 ISR;

    f) familiilor și persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 0,7102 ISR și 0,850 ISR li se acordă o sumă de 0,240 ISR;

    g) familiilor și persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 0,8502 ISR și 0,960 ISR li se acordă o sumă de 0,192 ISR;

    h) familiilor și persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 0,9602 ISR și 1,080 ISR li se acordă o sumă de 0,144 ISR;

    i) familiilor și persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 1,0802 ISR și 1,230 ISR li se acordă o sumă de 0,096 ISR.

   Ajutorul pentru energie electrică se acordă în cuantumurile prevăzute mai sus, dar nu mai mult decât contravaloarea cantității de energie electrică, inclusiv taxele aferente, consumată în perioada sezonului rece.

   Ajutorul pentru energie electrică se acordă consumatorilor vulnerabili care nu dețin altă formă de încălzire, precum și consumatorilor vulnerabili care din motive tehnologice sau economice au fost debranșați de la furnizarea energiei termice sau a gazelor naturale și care au contracte valabile de furnizare a energiei electrice, iar consumul este realizat respectând condițiile contractului.

   Prin excepție de la prevederile art. 6 alin. (3)(Ajutorul pentru încălzirea locuinței prevăzut de prezenta ordonanță de urgență ca măsură de sprijin suportată din bugetul de stat se acordă numai familiilor și persoanelor singure care nu beneficiază de alte forme de sprijin pentru încălzirea locuinței acordate în baza contractelor de muncă sau altor reglementări specifice pentru diverse ramuri economice, precum și în baza legii. ), ajutorul pentru energie electrică se acordă inclusiv consumatorilor vulnerabili care beneficiază de tarif social în condițiile reglementărilor emise prin ordin al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru furnizarea energiei electrice de furnizorii de ultimă instanță consumatorilor casnici și asimilați consumatorilor casnici, care nu și-au exercitat dreptul de eligibilitate.

            d) pentru lemne, cărbuni, combustibili petrolieri:

 

    (1) Familiile și persoanele singure cu venituri reduse, care utilizează pentru încălzirea locuinței lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, beneficiază de ajutor lunar pentru încălzirea locuinței pe perioada sezonului rece, denumit în continuare ajutor pentru combustibili solizi sau petrolieri, după cum urmează:

    a) familiilor și persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează până la 0,310 ISR li se acordă o sumă de 0,108 ISR;

    b) familiilor și persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 0,3102 ISR și 0,420 ISR li se acordă o sumă de 0,096 ISR;

    c) familiilor și persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 0,4202 ISR și 0,520 ISR li se acordă o sumă de 0,088 ISR;

    d) familiilor și persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 0,5202 ISR și 0,620 ISR li se acordă o sumă de 0,078 ISR;

    e) familiilor și persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 0,6202 ISR și 0,710 ISR li se acordă o sumă de 0,068 ISR;

    f) familiilor și persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 0,7102 ISR și 0,850 ISR li se acordă o sumă de 0,060 ISR;

    g) familiilor și persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 0,8502 ISR și 0,960 ISR li se acordă o sumă de 0,052 ISR;

    h) familiilor și persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 0,9602 ISR și 1,080 ISR li se acordă o sumă de 0,040 ISR;

    i) familiilor și persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 1,0802 ISR și 1,230 ISR li se acordă o sumă de 0,032 ISR.

 

    (2) Pentru familiile și persoanele singure prevăzute la alin. (1) lit. a), beneficiare ale ajutorului social stabilit potrivit prevederilor Legii nr. 416/2001, cu modificările și completările ulterioare, ajutorul pentru combustibili solizi sau petrolieri este de 0,116 ISR.

 

 

     Modalitatea de acordare:

Ajutoarele pentru încălzirea locuinței se acordă pe baza următoarelor documente:

1. Cerere și declarație pe proprie răspundere, însoțită de documentele doveditoare – Descarcă;

2. Documente de identitate titular și membrii (B.I., C.I., C.I.P., P, P.S.T., P.S.P., D.I.);

3. Acte doveditoare privind componența familiei:

- Copie act de identitate solicitant și ale tuturor membrilor familiei care au vârsta peste 14 ani (B.I., C.I., C.I.P.);

- Copie certificate de naștere ale copiilor până în 14 ani;

- Copie certificat de căsătorie;

- Hotărâre de divorț/act notarial - dacă este cazul.

- Declarație pe propria răspundere că persoanele sunt despărțite în fapt - dacă este cazul.

- Certificat de deces - dacă este cazul .

- Copie hotărâre judecătorească definitivă de încredințare a copilului sau încuviințare a adopției, hotărârea Comisiei pentru Protecția Copilului privind măsura de plasament familial al minorului, Decizia Directorului General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului sau hotărârea judecătorească privind măsura plasamentului în regim de urgență/Hotărârea judecătorescă de instituire a tutelei/curatelei sau, după caz, dispoziția autorității tutelare, potrivit legii – dacă este cazul.

- Alte acte doveditoare privind componența familiei, după caz;

4. Acte doveditoare privind locuința:

- Contract de vânzare-cumpărare;

- Contract de vânzare-cumpărare cu clauză de întreținere sau cu clauză de habitație;

- Contract de închiriere;

- Contract comodat;

- Certificat de moștenitor/act succesiune;

- Împuternicire notarială întocmită de proprietarul locuinței sau de titularul contractului de închiriere, ori de reprezentantul legal al persoanei singure care nu a împlinit vârsta de 16 ani;

- Titularii trebuie sa facă dovada legală a gospodăririi separate (factură de curent electric, factură de gaze, factură de apă) în situația în care la o adresă locuiesc mai multe familii;

- Adeverință de la Asociația de Proprietari/Locatari din care să rezulte numele, prenumele, CNP-ul persoanelor înregistrate în cartea imobilului și care figurează la cotele de întreținere; codul radet; adresa de e-mail a asociatiei (potrivit Art 19 (6) din OUG 70/2011 "În termenul prevăzut la alin. (5), (5 zile), primarii vor transmite furnizorilor, asociațiilor de proprietari/locatari, precum și agențiilor teritoriale situația privind modificările prevăzute la alin. (3) sau, după caz, încetarea dreptului la ajutor, atât în scris, cât și în format electronic." să fie specificată, atât adresa de corespondență electronică (e-mail) cat și cea poștală;

- Pentru persoanele membre în cererea/declarație pe propria răspundere care au domiciliul pe raza altui sector al Municipiului București sau pe raza altei localităț, sunt necesare următoarele documente: adeverință/negație din localitatea de domiciliu că nu beneficiează de ajutor pentru încălzirea locuin?ei, certificat de atestare fiscală din localitatea de domiciliu.

- Alte documente, după caz.

5. Acte doveditoare privind veniturile:

- Adeverință de salariat pentru toți membrii familiei, din care să reiasă venitul net obținut în luna anterioară depunerii cererii, valoarea bonurilor de masă sau mențiunea că nu se primesc bonuri, prime, indemnizații de hrană etc.

- Copii taloane pensie (pentru toate tipurile de pensie)/adeverin?ă de la Casa de Pensii din luna anterioară depunerii cererii;

- Adeverință eliberată de Casa de Pensii Sector 4 din care să reiasă dacă figurează cu dosar de pensie, dacă este cazul;

- Copie talon de plată a indemnizației de șomaj și/sau venitul lunar de completare a șomajului;

- Copii talon alocație de stat, plasament sau alte indemnizații, din luna anterioară depunerii cererii;

- Copii taloane indemnizație handicap/buget complementar sau orice alte indemnizații acordate conform legii - din luna anterioară depunerii cererii;

- Venituri realizate din arendare, dobânzi bancare, înstrăinare de bunuri etc., dacă este cazul;

- Declarație pe propria răspundere a titularilor /membrilor care nu realizează venituri (dacă este cazul);

6. Alte documente doveditoare:

- Factură energie termică, gaze naturale, energie electrică - după caz;

- Persoanele care dețin autoturisme – copie carte autoturism /talon autoturism (din care să reiasă anul de fabricație al autoturismului);

- Pentru persoanele care solicită ajutor pentru încălzirea locuinței cu energie electrică, contract de debranșare energie termică/gaze naturale sau adeverință eliberată de către administrația blocului, în care să se specifice că încălzirea locuinței se face cu energie electrică;

- Orice alte documente solicitate, după caz. 

     Modalitate de lucru:

1.  Preluarea dosarelor – nu vor fi acceptate decât acele dosare care întrunesc cumulativ elementele de mai sus;

2.  Procesarea dosarelor - se vor procesa electronic toate dosarele.Cele eligibile vor primi dispoziții de acordare iar cele neeligibile dispoziții de neacordare;

3.  Aprobarea ajutorului – în urma procesării se va stabili procentul ori suma fixă, conform legii, de care beneficiază persoana singura ori familia;

4.  Transmiterea dispozițiilor – prin intermediul furnizorilor de servicii sau prin posta. Instituția noastră va comunica beneficiarilor dispozitia de acordare sau, dupa caz, neacordare, modificare, respingere ori suspendare a ajutorului pentru încălzirea locuinței.

 

      Stabilirea dreptului de acordare se face o singura dată, pe întreaga perioadă a sezonul rece, după urmatoarele reguli:

a)  începând cu luna depunerii cererii pentru cei care au depus documentele până la data de 20 a lunii respective;

b)  începând cu luna următoare pentru cei care au depus documentele după data prevăzută la lit. a);

c)  începând cu luna depunerii cererii pentru beneficiarii de ajutor social al căror drept de ajutor social este stabilit începând cu acea lună indiferent de data la care a fost depusă cererea.

    Atentie!!!

Potrivit reglentarilor în vigoare, aveți obligația ca orice modificare intervenita în componența familiei ori în veniturile acesteia, să o comunicați, în termen de maxim 5 zile de la modificare, prin completarea unei noi cereri, instituției noastre.

Modificările sau, după caz, încetarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței, se fac începând cu luna următoare celei în care au intervenit modificările;

Vă specificam că, în baza Ordonanței 27/2013, ce modifică OUG 70/2011, autoritățile publice locale au posibilitatea de a efectua anchete sociale, atât la sesizare cât și din oficiu. În cazul în care se vor constata discrepanțe între valorile declarate și cele constatate se va proceda la anularea ajutorului și recuperarea pe cale legală a prejudiciului constatat. La efectuarea anchetei, beneficiarul ajutorului este obligat să prezinte documente relevante, în justificarea informațiilor declarate în cererea și declarația pe propria răspundere.

            Baza legală de acordare a ajutoarelor de încălzire a locuinței este OUG 70/2011 – privind măsuri de protecție socială în perioada sezonului rece și Normele metodologice de aplicare.

Beneficiarii eligibili, începând cu anul 2013, au opțiunea să își vizualizeze și listeze dispozițiile online, prin intermediul site-ului nostru, accesând secțiunea "Consultare dosar online" și înregistrându-se în sistem. 

Programul de lucru cu publicul: Luni - Miercuri între orele 08:30 - 16:00; Joi - 08:30 - 18:00; Vineri - 08:30 - 13:30.

           Pe baza documentelor de mai sus, completate la toate rubricile și complete, beneficiarii sunt așteptați, personal sau prin intermediul asociațiilor de proprietari/locatari, să depună dosarele la punctul de lucru al instituției din B-dul Metalurgiei, nr. 89, Sector 4, București, în incinta Grupului Scolar "Miron Nicolescu" - Vezi Harta.

           Căi de acces: Metrou - Stația Dimitrie Leonida

                                RATB - Linia 125, Stația B-dul Metalurgiei

Relații suplimentare se pot obține apelând 0372.900.789 sau la e-mail cms@dgaspc4.ro.

Arhivă ajutoare: 2015-2016; 2014-2015; 2013-2014; 2012-2013.